Hvornår er forkyndelsen god?

s14_Ord fra Guds hjerteBogen ”Ord fra Guds hjerte” er tænkt som en udfordring og vejledning til både forkyndere og menighed og bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 11 kirkelige organisationer i Danmark.

Hvad er god forkyndelse? Hvad er dens indhold, fokus og form? Hvordan kan man belyse forkyndelsens formidling i et kommunikationsperspektiv? Og hvordan er forholdet egentlig mellem det, som forkynderen foretager sig, og det, som tilhørerne får ud af det talte ord? Spørgsmålene er mange, og svarene er interessant læsning.

Forkyndelse er et centralt element i gudstjenesten; men også i en lang række af de andre samlinger, vi som kristne deltager i, er der forkyndelse i større eller mindre omfang. Det er derfor helt nødvendigt at spørge, hvordan denne forkyndelse er, og om den når sit mål: at bringe ord fra Guds hjerte til menneskers hjerte. Der er som bekendt ingen tro, uden at noget høres, og det noget udspringer af Guds ord (Rom 10.17) – et ord, som skaber, hvad det nævner.

Projekt god forkyndelse

Tretten vidt forskellige forfattere bidrager med hver deres perspektiv. Kapitlerne spænder fra betragtninger om forkynderens rolle og det forventningspres, som denne er under, til at se på det, som fylder (for) lidt indholdsmæssigt i forkyndelsen, og til at se på, hvordan man kommunikerer verbalt, non-verbalt og ekstra-verbalt – med ord, mimik og krop. Og bogens styrke er, at forfatterne ikke blot trækker på egne erfaringer, men kan støtte sig op ad den store undersøgelse Projekt god forkyndelse fra 2013, og her kan man hente mange tankevækkende statistikker.

Mission tilbage i missionshusene

Hvor blev kaldet til omvendelsen af? Sådan spørger kommunikationsleder Nicklas Lautrup-Meiner i kapitel 3. Baggrunden er, at undersøgelsen omhandler missionsfolkenes oplevelse af forkyndelsen, og her siger mellem en tredjedel og en fjerdedel ikke ja til, at de hører udfordringen til efterfølgelse af Kristus eller til mission.

”Hvis forkyndelsen oftest bare stryger tilhørerne med hårene og ikke gør konfrontationen tydelig, er der derfor en risiko for, at menigheden falder hen og aldrig hører kaldet til omvendelse, selvom det så rent faktisk er der en gang imellem” (s.49-50).
Er der mon tale om en slags omvendt ”ulven kommer”- princip? kunne man spørge. Denne bekymring optræder flere gange i bogen og peger på noget meget centralt, nemlig forkyndelsens indhold. Eller nærmere betegnet: forkyndelsens udfordrende indhold. Nu er der som bekendt ikke noget så taknemmeligt som statistikker, men alligevel vækker det berettiget opsigt, at så mange kirkegængere ikke oplever kaldet til efterfølgelse af Jesus eller til mission, især når undersøgelsen dækker de kirkesamfund, som i deres idégrundlag lægger vægt på mission. Kobler man det til studiet af de prædikenmanuskripter, som også er en del af undersøgelsen, så er det endnu mere udtalt, idet kun 16 pct. i høj grad lægger vægt på mission. Men hvorfor har dette emne så lidt plads i den forkyndelse, som lyder i dag?

Himmel, Helvede og nåde, som flytter noget

God forkyndelse udspringer af forkynderens indsigt i Guds ord, livserfaringer og passion. Men samtidig er der så meget stof at forkynde ud fra i Bibelen, at selektionen, vinklingen og det fokus, der former forkyndelsen, er af overordentlig stor betydning for, hvordan tilhørernes tro formes.
Her peger især to kapitler på de udfordringer, som evangeliet indeholder. På den ene side er det absolut nødvendigt at holde fast i retfærdiggørelse af nåde alene. At nåden er det Guds mirakel, som gør den helt store forskel, og at vi uden den slet ikke kan begribe evangeliet. På den anden side skal forkynderen forkynde, dvs. viderebringe et budskab på vegne af en højere autoritet. Det betyder bl.a., at det ikke er forkynderens opgave eller ret at gradbøje eller formilde budskabets radikalitet. Og helt konkret kan man ikke pille synd, Helvede og fortabelse ud af forkyndelsen, uden at evangeliet også fordufter.
Det er ikke konservativisme, hvor form, ord og formidling ikke kan fornyes, for der vil altid være et behov for at ”oversætte” evangeliet til den hverdag, som tilhørerne befinder sig i, men det er et sjældent radikalt kald til at stå ved hele budskabet – også den del, som vækker anstød, fordi den gør op med den individualitet, som ikke vil stå til regnskab for noget som helst.
Det er på den måde et alvorligt budskab, men også et trosstyrkende et af slagsen, fordi det bekræfter, at en helbibelsk forkyndelse vinder i dybde og styrke, og på den lange bane er den eneste, som holder distancen og kan gøre tilhørere til efterfølgere af Kristus.

Flemming Stidsen: Ord fra Guds hjerte • 200 sider • 199,95 kr. Lohse og Logos Media


Artiklen fortsætter efter annoncen: