10 facts om den kristne tro

Et Alpha-kursus kræver ingen særlige forudsætninger. Her taler man med hinanden i en afslappet atmosfære, og man kan stille alle sine spørgsmål om Gud, Bibelen, og hvordan det er bedst at leve livet.
Et Alpha-kursus kræver ingen særlige forudsætninger. Her taler man med hinanden i en afslappet atmosfære, og man kan stille alle sine spørgsmål om Gud, Bibelen, og hvordan det er bedst at leve livet.

Hæftet ’Udforsk meningen med Livet’ er udgivet af Alpha Danmark og Mediacellen og bruges i undervisningen på Alpha-kurserne.

Hæftet ’Udforsk meningen med Livet’ indeholder en række facts om troen.

1. Pålidelige historiske kilder fortæller om Jesus
Historikeren Josefus nævner Jesus i sine skrifter. Josefus blev født i Jerusalem i år 37. e.Kr.
Men den vigtigste kilde til Jesus’ liv er Det nye Testamente. Og Ny Testamente er skrevet mellem 40 og 100 år efter begivehederne. Samtidig findes der over 5000 græske kopier af skrifterne, hvoraf den ældste kopi er fra år 130 e.Kr. Til sammenligning er ældste kopi af Cæsars Gallerkrig skrevet 950 år efter begivenhederne, og værket findes kun i 9-10 kopier.

2. Jesus sagde, at han var Gud
Jesus blev født som jøde og voksede op i byen Nazareth. Som ca. 30-årig begyndte han at undervise andre om sig selv og om ”Guds Rige”. Samtidig provokerede han de religiøse ledere ved at tilgive mennesker deres synder og kalde sig selv Gud.

Den tidligere ateist, den britiske professor C. S. Lewis konkluderede, at et menneske, som sagde det, Jesus sagde om sig selv, ikke bare er en stor morallærer.

”Hvor mærkeligt og chokerende det end lyder, må jeg acceptere det faktum, at han var og er Gud. Gud er landet i menneskeskikkelse på den af fjenden besatte jordklode”, skriver C. S. Lewis.

3. Jesus døde som stedfortræder for os
Bibelen fortæller, at Jesus døde som stedfortræder for alle menneskers synd.
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”. Det siger Jesus om sig selv i det, som kaldes Den lille Bibel i Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16.

4. Jesus blev levende igen tre dage efter sin død
Jesus vidste på forhånd, at han skulle dø på korset. Men han fortalte også sin disciple, at han skulle blive levende igen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han viste sig for over 500 mennesker i en periode på seks uger efter opstandelsen påskedag, og han spiste og drak sammen med dem. Lukasevangeliet kapitel 24.

5. At tro på Jesus er at tage imod Guds løfter
Jesus lover at tilgive os, være med os og give os evigt liv, hvis vi tager imod ham.
Det lover han i Johannes Åbenbaring kapitel 3 vers 20.

6. Gud hører det, når vi beder
Jesus brugte meget tid på at bede, somme tider hele natten. Hans nærmeste venner, disciplene, ville gerne lære at bede. Derfor lærte Jesus dem bønnen Fadervor (Mattæusevangeliet kap. 6 vers 9-13).


Artiklen fortsætter efter annoncen:7. Hvad får vi ud af at læse i Bibelen?
Bibelen er verdens mest læste bog. Den kan lære os, hvem Gud er, og hvad han vil med os. Selv om Bibelen blev skrevet for flere tusinde år siden, kan Gud stadig tale til os gennem den, når vi beder ham vejlede os.

8. Gud vil lede os
Bibelen fortæller, at Gud har gode planer med vores liv og at vi må bede ham om råd, før vi træffer vigtige afgørelser. Gud kan svare ved at tale til os gennem vores tanker, følelser og ønsker. Men for at vide, om det virkelig er Gud, der taler til os, må vi spørge, om det er kærligt, om det er på linje med Bibelens lære, og om det bringer Guds fred.

9. Helligånden giver tro og kraft
På den første kristne pinsedag prædikede apostlene for jødiske pilgrimme i Jerusalem. De talte pludselig på sprog, som de ikke kendte, og 3000 mennesker kom til tro og blev døbt.

Helligånden giver tro, frimodighed og overnaturlige gaver til kristne. Samtidig hjælper han os med at bede og forstå Bibelen, og han arbejder i os for at få os til at ligne Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:10. Gud vil hjælpe os imod det onde
Bibelen lærer os, at Guds modstander, Satan, også er vores fjende. Men han blev besejret, da Jesus døde på korset. Kolossenserbrevet kapitel 2 vers 15. Også kristne har autoritet over den onde og kan stå ham imod, når han vil ødelægge vores liv. I Efeserbrevet kapitel 6 står der: ”Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb”.

En del af denne rustning er at holde fokus på Jesus og kende Bibelen og Guds ord, som er ”Åndens sværd”.