Hvordan kan jeg finde glæden igen?

Jeg var tidligere en glad person. Jeg var glad og taknemmelig for min hustru og for vores venner. Men jeg må desværre indrømme, at her kniber det nu.
Jeg var tidligere en glad person. Jeg var glad og taknemmelig for min hustru og for vores venner. Men jeg må desværre indrømme, at her kniber det nu.

Kære Orla Lindskov.
Jeg skriver dette brev til dig i håbet om, at du kan hjælpe mig. Måske med lidt råd og vejledning. Men også med en salvedug. Sådan en har jo hjulpet mange, ved jeg.
Det, der er mit problem, er mit humør. Jeg er en kristen mand på 62, og jeg kan ikke finde glæden. I hvert fald ikke en varig glæde. Enkelte gange kan jeg godt blive glad.
Fx når børn og børnebørn besøger min kone og mig. Men når de er taget af sted, forlader glæden mig, og alt synes mørkere, end det var, før de kom.
Jeg vil her så gerne tilføje, at jeg inden for de to sidste år har haft to blodpropper.
Jeg tager nu medicin, og jeg vil sige, at skaderne af blodpropperne er minimale.
Jeg har næsten stadig fuld førlighed. Men selvfølgelig er angsten der, og den er med til at hindre glæden.
Jeg var tidligere en glad person. Jeg var glad og taknemmelig for min hustru og for vores venner. Men jeg må desværre indrømme, at her kniber det nu. Ikke på grund af min hustru eller på grund af vennerne. De er, som de altid har været. Men på grund af noget inde i mig selv. Som jeg ser det, kan jeg godt bruge dine råd og vejledning, samt forbøn og salvedug. På forhånd tak.
Venlig hilsen
En kristen mand på 62

Svar:

Gud er glædens Gud og han vil give dig sin glæde

Søg Gud i bøn og bed om glæden, for Gud er glædens Gud, og han ønsker at give dig sin glæde.
Søg Gud i bøn og bed om glæden, for Gud er glædens Gud, og han ønsker at give dig sin glæde.

Kære Kristne mand på 62.
Når jeg læser dit brev, kommer jeg til at tænke på en mand, som jeg mødte flere gange på mine møder i København. Han ringede også flere gange til mig, og hver gang beklagede han sig over, at han ingen glæde havde i sit liv.
Han var i tresserne, ligesom du er. Han syntes, at livet efterhånden var en kedelig affære.

Han var ikke så stærk, som han havde været. Han beklagede sig over, at han ingen glæde fandt sammen med de få venner, han havde tilbage.
Jeg talte meget med ham om kristendommen og om glæden og freden, man kan få fra Gud og fra Jesus.
Jeg fortalte ham, hvordan man gennem bøn kan få del i glæden og freden hos Jesus.

Men det var, som om min undervisning prellede af på ham. Nogle gange tvivlede jeg på, om han hørte, hvad jeg sagde. Jeg underviste ham ud fra Bibelens tale om glæden fra Gud.

Men så en dag skete der noget overraskende. Jeg havde ikke hørt fra ham i nogle måneder.
Han ringede til mig, ikke for at beklage sig; men for at fortælle mig, hvor glad han var blevet.

Jeg spurgte ham, hvad der var sket?
Han svarede: ”Jeg henter hver morgen min glæde hos Jesus i min bøn. Det var jo det, du selv sagde, jeg skulle.”
Jesus havde forvandlet ham og givet ham glæde.

Jeg vil nu give dig nogle af de steder fra Bibelen, hvor glæden omtales, og noget af den undervisning, jeg gav ham.
Guds ord er jo en kraft, der kan forvandle mennesker:


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Lukas-evangeliet kap. 2, vers 10 står der: ”Frygt ikke, for jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.”
Den glæde, der forkyndes her, er Jesus i forbindelse med hans komme til Jorden.

Og i Johannes-evangeliet kap. 20, versene 19 og 20 står der:
Jesus kom, stod mit iblandt dem og siger til dem: ”Fred være med jer.”
Da blev disciplene glade, fordi de så Herren.”
Glædens årsag er altså, at de møder Jesus.

I Det Gamle Testamente står der i Nehemias’ Bog kap. 8, vers 10: ”Vær ikke bedrøvede, for glæden i Herren er jeres styrke.”
Her læser vi, at glæden i Herren også giver styrke. Herren har altså både glæde og styrke til os mennesker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hør også, hvad der står i Ordsprogenes Bog om glæden: ”Glad hjerte er godt for legemet, nedslået sind suger marv af benene.”

Videre står der i Prædikerens Bog kap. 3, vers 12:
”Jeg erkendte, at intet er bedre for mennesket end at være glad og finde lykke i livet.”

Og i 5.Mosebog kap. 16, vers 15 læser vi: ”for Herren din Gud vil velsigne dig i alt, derfor skal du kun være glad.”

I 1. Krønikebog kap. 16, vers 27 står der: ” — styrke og glæde er på hans sted.”
Det betyder, at der, hvor Herren er, der finder vi styrke og glæde. Der kan vi hente vores styrke og glæde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søg Gud i bøn, og bed om glæden, for Gud er glædens Gud, og han ønsker at give dig sin glæde. Gud ønsker endda at give sin glæde til verden gennem dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Oplevelser:

Kæreste Orla Lindskov!
For en tid siden sov jeg meget dårligt. Jeg fik en salvedug som min trofaste følgesvend. Mange tak.
En veninde fik en salvedug til gigt i fingrene. Gigten er nu næsten væk. Mange tak.
En god bekendt har søgt læge siden november. Han bliver igen og igen meget svimmel. Men ingen har kunnet hjælpe!
Må jeg have lov til at bede dig om en salvedug til ham også.
Orla Lindskov, du er i sandhed en Guds tjener. Må Gud rigt velsigne dig og dit hus.
Mange kærlige hilsner fra
B.

SVAR:
Kære B.
Tak for dit opmuntrende brev.
Jeg har sendt en salvedug til din bekendte, som lider af svimmelhed.
Vi tror, og vi ved, at Jesus kan helbrede alle sygdomme og svagheder, også svimmelhed.
Som Jesus var, sådan er han stadig ifølge Hebræerbrevets forfatter.
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
For snart mange år siden skrev jeg til dig, fordi jeg led af en slem astma.
Jeg var på Højskolen i Kolding, da jeg fik salvedugen fra dig.
Da jeg åbnede brevet, fløj der en røg/damp ud af kuverten, rundt om en anden elev og op i næsen på mig. Siden har jeg ikke haft astma.
Så tak for din villighed til at tjene med sådan en mægtig virkning.
Guds fred og med hilsen fra
En tidligere højskoleelev