Elever arbejdede frivilligt

På Kildevæld er det ved at blive en tradition at bruge sidste lørdag før jul på frivilligt arbejde i lokalområdet.

På Efterskolen Kildevæld i Kolding brugte de den sidste lørdag før jul på at arbejde gratis for naboerne.

Lørdag den 17. december havde Efterskolen Kildevæld obligatorisk skoledag, som var dedikeret til at gå ud og gøre en forskel for mennesker i nærområdet.

Så i stedet for at sove længe var eleverne tidligt oppe og af sted iført praktisk tøj og en masse gå-på-mod.
Der var i forvejen lavet en masse aftaler omkring praktiske opgaver, som skulle løses. En stor gruppe drenge havde fx fået til opgave at rydde en legeplads i lokalområdet, som efterhånden var så nedslidt, at den var til fare for brugerne.
I forvejen var der også delt sedler ud til alle beboerne i skolens nabolag med tilbud om praktisk hjælp, så her var en del elever ude og rydde op, rive og feje.
Der blev også ryddet op i pulterrum, gjort rent og pakket poser for kunderne i lokale dagligvarebutikker.
Endelig var en gruppe elever på besøg på det lokale plejecenter, hvor der blev sunget julesange, delt småkager ud og hygget med de ældre.
Efter en lang dags arbejde vendte eleverne tilbage, en rigtig god oplevelse rigere, som en af pigerne udtrykte det: ”Det her skulle vi gøre noget oftere”.

En stor gruppe af drengene havde fået til opgave at rydde en gammel nedslidt legeplads, som var til fare for brugerne.

Overalt blev eleverne taget godt imod og beviste, at teenagere er meget andet end det lidt stereotype billede af, at de blot er dovne egoister, som kun tænker på sig selv.

På Kildevæld er det efterhånden en tradition at bruge den sidste lørdag før jul på at gå ud og arbejde frivilligt, sammen med deltagelse i landsindsamlinger og fx naturoprydnings-dage.
– Som skole har vi et stort ønske om at vise praktisk næstekærlighed til mennesker omkring os, og for skolens elever er disse aktiviteter i den grad øjenåbnere og gode oplevelser, siger skolens forstander, Poul Jørgensen.