Kirkerne burde bruges hele ugen

Kirker må ikke blive døde monumenter, de skal bruges til mission, mener biskop Dr. Joe Aldred.

En ny undersøgelse viser, at kirkebygninger står tomme 70 procent af tiden.

Christian Today beskriver rapporten fra Center For Theology & Community med titlen ”Assets Not Burdens: Using Church Property to Accelerate Mission”, som ser på, hvordan kirkebygninger kunne bruges til at fremme missionsarbejde i ugens løb.

Ifølge statikstikken er kirkernes forskellige rum tomme i mellem 57 og 75 procent af ugen. Kirkeledere kalder det trist og opfordrer til, at man bruger kirkerne mere. I stedet for at fokusere på omkostningerne ved at vedligeholde bygningerne opfordrer kirkelederne nu til at se på de tomme rum som muligheder for udadvendte aktiviteter.

– Løsningen er at se potentialet for mission, som fører til kirkevækst. Vi må til at nytænke det, hedder det i undersøgelsen.
Pinselederen, Biskop Dr. Joe Aldred fra Churches Together i England, advarer mod at lade kirkerne stå tomme og stagnere:

– Bygningerne må endelig ikke blive til gravmonumenter. De må ikke blive steder, som bliver tilbedt, eller hvor man holder pietistiske eller ligefrem kulturelle retræter. Gud ønsker, at alle de ressourcer, som kirkerne repræsenterer, skal bruges i hans tjeneste til gavn for Guds mission i verden, understreger han.