Den 12. dødehavs-hule er fundet

Dødehavsrullerne kan ses på The Scroll Museum i Jerusalem. De er også tilgængelige i en online-version.

En hule, som har indeholdt skriftruller fra Det andet Tempels tid, er for nylig blevet fundet ved Qumran. Forskere fra Hebrew University i Jerusalem mener dog, at beduiner har fjernet skriftruller fra hulen for 75 år siden.

Dette er den første dødehavs-hule, som er fundet i over 60 år. Fundet beskrives af arkæologerne Dr. Oren Gutfeld og Ahiad Ovadia, Dr. Randall Price og studerende fra Liberty University i Virginia.

– Vi fandt utallige forrådskrukker og låg fra Det andet Tempels tid gemt i huller langs væggen og dybt inde i en lang tunnel bagerst i hulen. Krukkerne var alle smadrede og indholdet var fjernet. Til sidst fandt vi hoveder af et par jern-hakker fra 1950’erne, som var gemt af vejen i tunnellen til senere brug. Det viser, at hulen er blevet plyndret, forklarer Gutfeld.

Der har utvivlsomt været opbevaret skriftruller i hulen. Man har blandt andet fundet 6 krukker, der har indeholdt ruller, et klæde, der dækkede dem, en lædersnor, som bruges til at binde dem og flere andre ting, der kendes fra andre 2000 år gamle skriftruller.

Dødehavsrullerne blev fundet i perioden 1947-56 i klippehuler i ørkenen ved Det Døde Hav. De indeholder meget præcise kopier af gammeltestamentlige tekster, kommentarer til disse tekster og endelig regler for den jødiske sekt essæernes samfund. Der er fundet flest fragmenter fra Salmernes Bog, Mosebøgerne og Esajas’ Bog.

Man har fundet en halv snes store, ret velbevarede skriftruller og omkring 20.000 fragmenter af ruller og dokumenter. 800 af skriftrullerne er skrevet på pergament, nogle dog på papyrus. De fleste er skrevet på hebraisk, mens andre er på aramæisk eller græsk.