Førerulven kommer

Vores verden forandrer sig hurtigere end nogensinde… Hvad betyder det for opdragelsen?

Jesper Juul er ikke ligefrem kendt som den store fan af opdragelse. Opdragelse signalerer et meget klart mål for børnenes liv, et mål som forældre sætter – eller måske ville Juul hævde – satte – for deres børn. I det hele taget leder man forgæves, hvis man håbede at finde argumentation for kristen etik, moral eller faste normer for menneskelivet. Men alligevel er der nogle væsentlige pointer.

Børn har brug for voksnes lederskab.
Det ved vi, fordi børn, som lever uden dette lederskab, vantrives. Sagt med andre ord børn har brug for forældre som førerulve, sådan at de kan finde sig tilrette i livets skov. Forældre, som tør sende klare signaler.

Dermed tager forfatteren et væsentligt skridt imod at anerkende den gode kristne opdragelse, som indebærer at de voksne tør vise vej, træder i karakter og påtager sig både lederskab og ansvar i relationen til børnene.

Intet blik for synd, skyld eller skam

Jesper Juul bygger videre på sin forståelse af det kompetente barn; for børn vil samarbejde og handler pr definition meningsfuldt, siger han. Det betyder, at udgangspunktet for relationen mellem voksne og børn, må være tillid og interesse for barnet som menneske. Perspektivet er gennemført konstruktivistisk, hvilket på den ene side giver en udmærket forståelse for, hvordan vores menneskelige selvforståelse fungerer, men samtidig fuldkomment negligere synd, skyld og skam.

Det er naturligvis vigtigt, at vi forstår, at selv løgn eller vrede, kan give god mening, set inde fra den som bliver vred eller lyver, og på den måde søger efter den synsvinkel, der kan åbenbare, hvad dette menneske – barn som voksen – drives af. Men set fra en kristen vinkel, fjerner det hverken synden, skylden eller skammen, og vi mangler derfor på det eksistentielle niveau noget afgørende.

Hvad er en førerulv?

At være førerulv vil først og fremmest sige, at være sig selv i relation til barnet. Uanset om relationsfeltet er forældre-barn eller lærer-elev, så er rollespillet dræbende for relationen. Det der er brug for er anerkendelse, integritet og vilje til autencitet, ligeværdighed, ansvarlighed, samt et emotionelt og anstændigt lederskab. Alt sammen noget, der harmonerer ganske udmærket med den kristne opdragelsestradition.

Der er en mængde faldgruber for den moderne familie. Velkendte udtryk for fejlslagne metoder som fx curlingforældre, samt nye fænomener som fx helicopter moms, beskrives i tragikomisk stil, men læseren trøstes med ordne: ”Det er aldrig for sent at skifte stil”. Hertil kunne man måske bruge et andet billede: det er aldrig for sent at finde den gode hyrde, som sin egen leder, også når det kommer til opdragelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesper Juul: Førerulve – Det livsvigtige lederskab i Familien
224 sider • 249,95 kr. • Akademisk Forlag