Hvor vigtigt er det at tro på skabelsen for en kristen?

Professor i biokemi, Dr. Michael Behe, har skrevet bogen ”Darwin’s Black Box”. Han er åben for, at Gud kan have skabt verden, så den kunne udvikle sig videre fra den første celles DNA, men det betyder ikke, at han tror på evolutionslæren som sådan.

Hvis evolutionslæren er sand, tager Bibelen fejl. Men den bibelske skabelsestro giver logisk mening, understreger Karsten Pultz.

Spørgsmål (lidt forkortet):

Du fremhæver i seneste udgave af Udfordringen den tiltagende erkendelse i fagmiljøer af evolutionsteoriens svagheder, med henvisning til tyskeren Bechly, som igen er påvirket af bl.a. Michael Behe.

Jeg har ikke læst nogen af dem, men jeg har af referater mv. forstået, at Behe er evolutionsfortaler, men vel at mærke med ID som klar forudsætning. Ja, faktisk ser han vel netop muligheden af evolution som stærk evidens for eksistensen af en Designer.

Jeg synes, at du selv formulerer dig så evolutionsafvisende, at jeg bliver nysgerrig: mener du, at spørgsmålet om evolution eller ej er et ”crucial point” for den kristne tro?
Du siger fx: ”Hvis der var en overvejende sandsynlighed for, at Darwin har ret, ja, så synes jeg bestemt, det er ok, at folk mister deres tro. Mit problem er imidlertid, at jeg ved, at evolution er umulig”.

Jeg er selv evolutionskritisk – på et yderst amatøragtigt plan! – men jeg er noget optaget af, om dette tema har fået en placering, så det er blevet en unødvendig anstødssten eller trostest for kristne. Jf. Behe og andre kristne evolutionstilhængere.
Venlig hilsen
Henrik Højlund

SVAR:

Tilfældig udvikling

Tak for spørgsmålet, som er overordentlig vigtigt.
Evolutionsteorien, sådan som den undervises i fra folkeskole til og med universitet, er en 100% materialistisk filosofi, som lyder sådan her: Den første levende celle opstod som resultat af tilfældige kemiske processer i en ursuppe for ca. 3,5 milliarder år siden og har siden udviklet sig via tilfældig mutation og naturlig udvælgelse til den mangfoldighed af levende organismer, vi ser i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bemærk ordet ”tilfældig”, som forekommer to gange, for det er heri, problemet ligger. I evolutionsteorien er liv et resultat udelukkende af naturlige udirigerede processer, hvilket nok levner mulighed for en eller anden slags gud, men altså ikke Biblens Gud.

Intelligent ’evolution’

Professor Michael Behe er åben overfor muligheden af, at levende organismer kan have fælles afstamning, hvor skaberen fra begyndelsen har uploaded hele det levende skabelsesværk i DNA-informationen hos den første celle og gradvist ladet den udfolde sig.

Denne ide er langtfra det samme som at tro på evolution; fælles afstamning er kun ét enkelt aspekt af evolutionsteorien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Evolutionister hævder, at DNA- information er et produkt af tilfældigheder, ikke et resultat af intelligent kausalitet. Tror man på intelligent kausalitet, sådan som Behe gør, tror man ikke på evolution, men Behe giver, for evolutionisternes skyld, plads til muligheden for intelligent design med et ”evolutionslignende” forløb.

Han udtaler i et interview: ”Intelligent design er i det mindste kompatibelt med ideen om fælles afstamning.” Og han siger videre, at yderligere forskning vil kunne afdække, om liv blev skabt i ét hug eller var noget, som skaberen lod udfolde. Ifølge evolutionsteorien udvikler arter sig fra andre arter via tilfældigt opståede programmeringsfejl i DNAet. Behe dokumenterer i sin bog ”The Edge of Evolution”, at tilfældig mutation kun kan producere ganske små variationer indenfor én art, ikke udvikle en art til en ny art – Behe tror derfor ikke på evolution.

I bogen ”The Edge of Evolution” skriver Michael Behe, at tilfældig mutation kun kan producere ganske små variationer indenfor én art, ikke udvikle en art til en ny art .
Hjemmestrikkede filosofier og kompromiser

Der eksisterer ikke en klart defineret teistisk evolutionsteori (evolution styret af Gud), hvilket betyder, at mennesker, som mener sig i stand til at forene evolution og Bibel, sjældent har gjort sig klart, hvad de selv tror på.

En kristen tro, som samtidig omfatter troen på evolution, vil altid være en hjemmestrikket filosofi, som kun er gangbar, fordi den bygger på et overfladisk kendskab til, hvad evolutionsteorien er. De ganske få kristne forskere, som også tror på evolution, fx Francis Collins, indgår store kompromiser i både deres fortolkning af evolution og i fortolkning af Biblen; deres fortolkning af evolution er ikke anerkendt af det store flertal af evolutionstilhængere, og deres bibelforståelse ligger i den superliberale ende af spektret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Problemet med teistisk evolution er, at det bliver et rodsammen af tilfældige fysiske processer kombineret med bevidst skabelse, altså en selvmodsigelsens filosofi sammensat efter den enkelte persons personlige præferencer. Tilhængere af teistisk evolution vil således hver for sig selv skønne, hvad i naturen der er produkt af tilfældighed, og hvad der skyldes Gud – er det kristen tro?

Uforenelige størrelser

Richard Dawkins, den ledende evolutionsfortaler i dag, mener, ligesom jeg, at der kun er 2 muligheder: Enten tror du på evolution, hvilket fører til, at du nødvendigvis er ateist/agnostiker, eller også er du kristen og tror derfor på skabelse.

Kristen tro og evolution kan ikke kombineres, fordi evolutionsteorien udelukkende handler om materialistiske processer uden intelligent direktion. Logik stiller betingelsen for, hvad man kan tro: Enten er liv et produkt af tilfældige fysiske processer, eller også er det et produkt af intelligens.

Hvis du vil kombinere de to, altså hævde, at der er foregået en eller anden form for evolution med tilfældighed som kausalitet, men at den er styret af Gud, så står du med en uholdbar selvmodsigelse. Liv kan ikke være et produkt af blind tilfældighed og samtidig et produkt af bevidst skabelse.Biblen peger på liv som et produkt af bevidst skabelse, ikke et produkt af tilfældige fysiske processer, derfor er evolution og kristen tro uforenelige.

Jesus troede på skabelsen

Jesus siger i Markus 10:6, at i begyndelsen ”ved skabelsen skabte Gud dem som mand og kvinde” – hvordan vil man forene det med, at vi skulle stamme fra dyr? I begyndelsen af 1. Mosebog tales der om, at Gud skabte hver levende organisme efter sin art – hvordan skal vi forene det med troen på, at arter udvikler sig fra andre arter via tilfældig mutation? Vi er nødt til at antage et verdenssyn, som er logisk og uden interne konflikter.

Afviser evolutionslæren af videnskabelige grunde

Dengang jeg selv troede på evolution, var jeg agnostiker, fordi jeg forstod, at hvis evolutionsteorien var sand, ville Biblen være forkert på så mange punkter, at den overordnet ville være utroværdig.

Efter 5 års grundig research erkendte jeg, at evolutionsteorien er forkert. Først herefter kom jeg til tro, fordi jeg pludselig så muligheden for, at Biblen kunne være sand. For mange kristne danskere handler det desværre om bekvemmelighed – det er det rareste, hvis vi kan være kristne samtidig med, at vi bekender os til det, flertallet tror på, nemlig evolution. Så fremstår vi ikke alt for fundamentalistiske, uoplyste og måske ligefrem smådumme.

Personligt er jeg evolutionsafvisende, fordi jeg har sat mig grundigt ind i de videnskabelige facts fra biologiens verden. Jeg afviser ikke evolution, fordi jeg oplever, at den er i konflikt med min tro. Jeg afviser den på dens egne præmisser, nemlig af videnskabelige grunde, hvilket er det eneste gyldige afvisningsgrundlag.

Mit håb er, at et mere udbredt kendskab til intellligent design-hypotesen vil gøre, at man får øjnene op for, at evolutionsteorien er forkert. Hvis det lykkes, vil ingen kristen længere skulle føle sig tvunget til at forene sin tro med en videnskabelig teori, som modsiger Biblen.