Ondskaben findes – men sandheden sætter fri

Sørine Gotfredsen tager livtag med ondskaben i verden og ikke mindst i os selv.

I sin nye bog ”Fri os fra det onde” tager Sørine Gotfredsen livtag med ondskaben i verden og ikke mindst i os selv.

Men bogen er også endnu én til samlingen af bøger om Martin Luther, udgivet i reformationsåret. I Gotfredsens tilfælde er der tale om en teologisk biografi med fokus på Luthers markante oplevelse af og tanker om det onde, en tankegang som står i kontrast til det forhold, vi har til ondskaben i dag, hvis vi overhovedet har et.

Sideløbende med indføringen i Luthers forståelse af ondskaben kommer forfatteren med adskillige eksempler bl.a. fra litteraturens verden for at anskueliggøre dels selve ondskabens væsen, dels det moderne menneskes forkvaklede syn på sig selv som godt. Her inddrages fx Henrik Pontoppidan, Sigrid Undset, Søren Ulrik Thomsen, Lionel Shriver og Michel Houellebecq, men også filosoffer og psykologer som Rousseau, Søren Kierkegaard og Svend Brinkmann.

Gotfredsens hovedpointe er, at vi i dag har mistet bevidstheden om vor egen grundlæggende syndighed og ondskab, og dermed har vi givet det onde frit spil. Men, når vi erkender vor andel i det onde og opgiver at finde kimen til og vækstbetingelserne for godheden i os selv, og derfor ser udad for at finde nåden og godheden hos Gud, sættes vi fri. Hun skriver mod slutningen om Luther: ”Han erkendte sin skyldighed og indså, at først når mennesket har forstået omfanget af sine egne negative kræfter og har bevæget sig væk fra forestillingen om, at det kan frelse sig selv, kan det med mod, håb og fortrøstning være til stede i livet. Her begyndte Martin Luthers følelse af sand frihed. Og her begynder også vores” (s. 242). Så er det væsentligste vel egentlig sagt om troen og det at være menneske.

Sørine Gotfredsen er journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør.

”Fri os fra det onde” er en nøgtern og nødvendig bog i en tid, hvor vi ikke længere har blik for mørket i os selv som andet end en psykologisk størrelse, og hvor vi lever og tænker i grænseløshed, når det gælder vore muligheder – også for det gode. Det er ikke en behagelig bog at læse, til gengæld er den befriende. Det er en bog, der nok taler usminket om menneskets ondskab, men ikke af den grund efterlader os – for at bruge en vending fra Luther – ”indkroget i os selv”, men derimod løfter vort blik bort fra os selv, for ”Troen kan slå rod hos det menneske, […] der forlader sig på, at den egentlige kilde til liv og glæde og kærlighed udspringer et andet sted og ikke i mig. Tror man på det, tror man også på, at der findes en magt, der kan fri os fra det onde” (s. 229).

Sørine Gotfredsen:
Fri os fra det onde
255 sider • 249,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag