Ulla og Steen skal lede Oasehøjskolen

Skolen får sit første elevhold i januar 2019.

”Det er med allerstørste fornøjelse, vi fra Oasehøjskolens bestyrelse kan præsentere vores forstander – eller rettere: Forstanderpar!” fortæller Jakob Carl Christensen, formand for Oasehøjskolens bestyrelse.

Ægteparret Ulla og Steen Balle Kristensen er begge velkendte ansigter i Oase-regi, hvor de er kendt fra Silkeborg Oasekirke og det nationale arbejde i DanskOase.

’Noget vildt er på vej’

Ulla og Steen taler med begejstring om fremtiden for Oasehøjskolen:
”Vi er sikre på, at der vil opstå noget vildt i krydsfeltet mellem levet karismatisk kristendom og den almendannende højskoletradition. Vi ønsker, at skabe en hverdag, hvor unge ikke bare tilegner sig ny viden. Oasehøjskolen er en fantastisk ramme for fællesskab, hvor eleverne i mødet med hinanden kan arbejde aktivt med sig selv, livet og Gud. Vi drømmer om at se unge, der dedikerer deres liv fuldstændig til at følge Jesus og tjene ham i kirke og samfund med alt, hvad de er blevet givet. Vi er fuldstændig overbeviste om, at højskoleeleverne gennem årene der kommer, vil sætte afgørende spor i dansk kirkeliv og samfundet i øvrigt.”

Klar til åbning i januar

Oasehøjskolens bestyrelse har nu gennem snart fire år arbejdet for realisering af en højskole i Oase-regi, og nu er projektet kommet et stort skridt nærmere med ansættelsen af Ulla og Steen. Det første elevhold starter i januar 2019.

Oasehøjskolens bestyrelse består af: Lars Mollerup-Degn (næstformand), Anders Haldrup, Bruno Langdahl, Simon Højland, Peter Thise og Jakob Carl Christensen.