KD: Danmark bør også anerkende Jerusalem

Det er enhver suveræn stats ret selv at vælge sig sin hovedstad. Efter 70 års selvstændighed er det derfor på tide, at Danmark anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, mener Kristendemokraterne.

”Det er et mummespil ikke at anerkende Jerusalem som hovedstad, når Knesset, højesteret og alle regeringsfunktioner de facto er beliggende der,” siger landsformand Stig Grenov.

”KD er bevidst om de mange religiøse følelser, der er til byen, og vi bytter ikke blod for mursten. Danmarks ambassade bør derfor kun flyttes, hvis Israel kan anvise en grund i den vestlige, overvejende jødisk befolkede del.

For KD er det væsentligt, at der ikke lægges hindringer i vejen for den fremtidige fredsproces mellem Israel og palæstinenserne. Splid mellem de mange forskellige etniske og religiøse grupper skal søges erstattet af dialog. Jerusalem skal efter gensidig aftale mellem Israel og palæstinenserne stadig kunne blive hovedstad i begge lande. ”

Tidligere har også Dansk Folkeparti udtalt, at Danmark bør flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, ligesom USA.