USAs skatteydere skal ikke betale for aborter

Klinikker bør ikke kunne tilbyde abort som ’familieplanlægning’, mener Trump-regeringen.

Abortmodstandere har i årevis kæmpet mod statstøtten til Planned Parenthood. Optagelser med skjult kamera viser, at abortkæden har tjent stort på salg af dele fra aborterede fostre.

Trumps regering foreslår indførelse af restriktioner til familieprogrammet Title X, så skattepenge ikke længere går til abortindustrien i USA.

Det skriver Joe Carter fra Ethics and Religious Liberty Commission.
Den omstridte abortgigant Planned Parenthood modtager pt. over 50 millioner dollar fra Title X – angiveligt til klinikkens øvrige serviceydelser.

Men med det nye forslag vil de klinikker, der som Planned Parenthood udfører eller anbefaler abort, fremover ikke længere kunne modtage støtte gennem Title X.

Ingen skat til abort

I sidste uge annoncerede sundhedsministeriet, at man vil foreslå en ny regulering af Title X, så aborter ikke længere bliver betalt af skattedollars.

Ifølge Det Hvide Hus vil der i første omgang blive fulgt op på, om støtten går til de klinikker, hvor abort opfattes som en slags legitim prævention.

’Glædelig udvikling’

– Det er vigtigt, at regeringen med dette forslag understreger, at familieplanlægning ikke indbefatter abort. Og uden abort ville der ikke være noget Planned Parenthood, for det er ikke en sundhedsklinik men en industri, som devaluerer menneskeliv og udnytter familier og samfund, erklærer teologen Russell Moore.

Han tilføjer, at det nye forslag på sigt vil føre til fuld adskillelse mellem folks skattepenge og abortindustrien. Og der skal ikke gå så meget som en penny af skatten til abort, understreger Russel Moore.

Hvad er Title X?

Title X eller Title X Family Planning er det populære navn for loven Public Law 91-572 eller “Family Planning Services and Population Research Act of 1970.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Title X er et nationalt støtteprogram til familieplanlægning og dermed relaterede sundhedstilbud. Den årlige støtte, som nu er på 286 millioner dollar, fordeles til de enkelte delstater i forhold til deres behov og antallet af registrerede Title X klinikker.

Det nye forslag vil nu sikre, at der ikke ydes støtte til aborter i ly af familieplanlægnings-tilbud.

4. Tidligere reguleringer

Selv om det allerede hedder, at penge fra Title X kun må bruges til forebyggelse inden for familiplanlægning, har Planned Parenthood alligevel kunnet bruge disse penge til aborter. Klinikken kan nemlig bogføre penge som fx bidrag til husleje og lønninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For at forebygge denne type misbrug krævede tidligere præsident Reagan, at Title X projekter skulle være ”fysisk og finansielt adskilte” fra aborter. Reguleringen blev stadfæstet i højesteretsdommen ’Rust v. Sullivan i 1991’.

Præsident Clinton omstødte i sin tid denne regulering. Barack Obama fik endda tilføjet et forbud mod, at delstaterne fjernede støtten til abortklinikkerne. (Denne regulering blev dog omstødt af Kongressen i marts 2017.)

Trumps nye forslag er løst baseret på Reagan-modellen.

5. Ingen nedskæringer

Det nye forslag vil ikke skære i ydelserne for legitim familieplanlægning, rådgivning af gravide og øvrige sundhedstilbud for kvinder. Regeringens funding gælder stadig alle typer familieplanlægning – med undtagelse af aborttilbud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:National støtte til familieplanlægning skal fremover ikke ydes til klinikker, som udfører eller råder kvinder til at foretage abort.
6. Krav til klinikkerne

Planned Parenthood vil altså kun miste den del af statsstøtten, som tidligere er gået til aborter. Forslaget forventes at kræve en udspecificering af, hvorvidt klinikkernes dokumenterede udgifter har med aborter eller andre Title X-tilbud at gøre.

7. Må ikke henvise

I modsætning til Reagan-modellen indeholder Trumps forslag ikke et egentligt forbud mod, at Title X’ klinikker rådgiver om abort. Men det bliver forbudt at henvise kvinder til abortklinikker.

8. Reglerne kan omgås

Planned Parenthood vil med den nye regulering ikke blive tvunget til at vælge mellem Title X funding og aborter. Men Title X funding vil kræve en adskillelse af funktionerne.

Planned Parenthood og andre Title X klinikker vil fremover skulle ændre deres metoder og muligvis også deres lovgivningsmæssige status. Men siden Reagan-tiden har bl.a. teknologien gjort det meget lettere for klinikkerne at udføre aborter og samtidig modtage Title X støtte.

Brug af midler til medicinsk abort betyder, at Planned Parenthood har kunnet skære ned i antallet af ansatte og faciliteter. I fire delstater kan kvinder tale med en læge og derpå modtage medicinen med posten. Andre delstater omgår reglerne ved at bruge ”telemedicinsk abort”, den såkaldte ”Iowa-model”.

Ifølge de gældende nationale regler må det abortfremkaldende stof Mifepruex kun bruges i klinikker.

Midlet forhandles ikke på apotekerne, det bliver heller ikke ordineret eller sendt med posten.

I Iowa-modellen vil patienten besøge en klinik og derpå få en telemedicinsk konsultation med en klinik et andet sted. Klinikmedarbejderen vil på baggrund af en snak med en sygeplejerske, som befinder sig ved siden af patienten, afgøre, om hun skal have adgang til mifepristone. Medicinen befinder sig i et aflåst skab på den klinik, hvor patienten er – men skabet kan åbnes elektronisk fra en anden klinik.

Men denne teknologi kan klinikkerne nøjes med at have et enkelt lille rum på klinikken og en enkelt sygeplejerske til at udføre aborterne – og stadig holde sig inden for lovens rammer, forklarer redaktør Eric Wicklund fra mHealthIntelligence.com

Joe Carter henviser til artiklen ”Explainer: White House proposes rule to restrict federal funding of abortion” fra The Ethics & Religious Liberty Commission.