Er termodynamikken et godt bevis på Guds eksistens?

Termodynamikkens 1. lov:
“Den samlede energi i et isoleret system er konstant”.

Energi kan ikke opstå eller forsvinde af sig selv, men vil alene være et resultat at et tilført eller afgivet arbejde.

Termodynamikkens 2. lov:
“I et lukket system uden menneskelig indgriben tiltager entropien” (uorden).
Selv den bedst konstruerede maskine taber til sidst energien og går i stå.

Jeg har læst 2 artikler, som handler om termodynamikken.

Der er et forklaringsproblem, hvis universet altid har eksisteret.
Tak for mange gode artikler i Udfordringen.
Venlig hilsen Stefan

Den engelske fysiker Roger Penrose bringer problemet op omkring termodynamikken set i forhold til big bang-teorien.
Foto: By Biswarup Ganguly/ Commons.wikimedia.org

Svar: Den engelske fysiker Roger Penrose bringer problemet op omkring termodynamikken.

Det forholder sig sådan, at går man baglæns i tid, bliver entropien mindre og mindre, således at man når et punkt ved big bang (hvis man tror på big bang-teorien) med den højst tænkelige orden.

Penrose regner sandsynligheden for denne ekstremt ordentlige tilstand og lave entropi til 1 ud af 10^10¹²4, dvs. at universet kunne have antaget så mange forskellige former, men antog på mystisk vis den form med den lavest mulige entropi (bemærk at eksponenten har en eksponent. Udskrevet ville eksponenten altså have 124 nuller).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Penrose påpeger, at dette burde vække bekymring for astrofysikere generelt, fordi det er så usandsynlig en situation. Man kan sige, at dette kun er et problem, hvis man antager, at universet er et produkt af tilfældigheder, og man kan med rette pege på en skabende Gud som mere sandsynlig forklaring på, at universet startede med en entropi tæt på 0.

Tror man ikke på big bang-teorien, er termodynamikken stadig et godt argument for Guds eksistens. Jeg mener, at genetisk entropi specifikt understøtter den kristne tro. Det er et faktum, at en langsom ødelæggelse af det genetiske materiale leder menneskeheden mod stensikker udslettelse.

Ifølge dr. John Stanford ligger tab af fitness på 1-5% per generation. Ifølge Bibelen lever vi i en falden verden; altså verden er ikke sådan, som Gud oprindeligt skabte den. Med Adam kom døden ind i verden, og den genetiske entropi har således i kristent perspektiv en forklaring.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I mine øjne vil den langsomme degenerering af vort arvemateriale være svær at forklare ud fra østens religioner/filosofier og i new age-perspektiv. Genetisk entropi er i øvrigt også stensikkert bevis imod evolutionsteorien.
Karsten Pultz