’Glade og lydige børn er måske blevet kristne!’

”Hvis du oplever, at dit barn er blevet mere tilgivende og glad, skyldes det måske, at han eller hun er blevet kristen,” lyder en advarsel fra Algeriets regering til landets forældre.

Det skriver God Reports.
I Algeriet er omkring 95 procent af befolkningen muslimer, mens mindre end to procent er kristne.

Regeringen forbyder konvertering fra islam til kristendommen, regulerer ikke-muslimske gudstjenester og håndhæver blasfemilove, som kan bruges imod landets kristne. Alligevel vokser kirkerne.

“Hver tredje måned er der dåb i vores kirke, somme tider for over 100 personer,” fortæller en af de lokale kirkeledere til TV-kanalen SAT-7.

Regeringen greb hurtigt ind, da de hørte om dåbsarrangementerne. “Så lukkede regeringen vores kirke sammen med fire andre. Men jo flere problemer, kirken kommer ud for, jo mere vokser den,” fortalte kirkelederen til den kristne tv-kanal SAT-7.

Husmenighederne stærke vækst er baggrunden for myndighedernes nylige advarsel:
“Hvis du bemærker, at dit barn pludselig bliver mere tilgivende, glad og lykkelig, adlyder dig, ikke skændes og taler om ikke at hade, så er dette tegn på, at de måske kommer i en undergrundskirke. Det er en trussel mod din familie,” advarer myndighederne.

Tanken om at en regering skulle være mistænksom over for glade børn, som adlyder deres forældre, er tragi-komisk, ligesom enhvert forsøg på at vende forældre mod deres egne børn må opfattes som trist og stærkt sygeligt, skriver GodReports. Avisen henviser til Galaterbrevet kap. 5,22-23: ” Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting.”

SAT-7 opfordrer til forbøn for de forfulgte kristne, især børnene i Algeriet. “Bed om beskyttelse for dem, at de må vokse i Kristus og finde andre troende at have fællesskab med. Bed om guddommelig indgriben, så de bliver bevaret fra kætterier og budt velkommen i undergrundskirker, hvor de vil være trygge, og hvor de kan lære om og vokse i Kristus.”