Kristne retræter – historie og indhold

Retræter har eksisteret siden oldkirken, men først i de sidste 50 år har retræter fundet fodfæste i Skandinavien, og sidst i Danmark. Bogen beskriver retrætens historie i Danmark og globalt på to niveauer: det historiske genkendelige og det bagvedliggende dybere niveau med udgangspunkt i åndelig kristen enhed. Det er en glimrende bog, som forhåbentlig kan inspirere og give mod på at opleve stilhedens gave!

Grethe Livbjerg, en pioner fra starten, beskriver sin vandring i stilhed, i ”ørkenen” og siden hen som retræteleder. Det er både historie og en personlig beretning. Da ordet retræte med tiden har skiftet indhold, så præciserer forfatterne, hvad de forstår ved en kristen retræte.

Hvilken spiritualitet?

Det er spændende at læse om retræternes begyndelse, hvilke tanker og hilket åndsliv, der har bragt dem til Norden. Fra starten har retræterne i Skandinavien været båret i bøn under Guds ledelse samtidig med, at jesuitternes ignatianske spiritualitet har spillet en stor rolle i den skandinaviske retrætebevægelse.

Skridt for skridt læser man om, hvordan det har udviklet sig, for undervejs har man eksperimenteret med østlige religioners praksisser. Netop derfor er denne bog meget relevant for at forstå faldgruber, afveje, vildveje og omkørsler, for til sidst at nå frem til kernen i kristen meditation med centrum i Den Treenige Gud.

En retræte er en mulighed for at lære Gud at kende, at møde ham i stilheden. Og selv om en kristen retræte kan virke afstressende, så handler det ikke kun om wellness og målbare resultater. For den sandhed, man møder i retrætens stilhed i Guds nærvær, kan også virke skræmmende og smertefuld. Derfor er det vigtigt med en erfaren retræteleder, som selv kender til dette.

Hvad er kristen retræte?

Grethe Livbjerg fortæller, at det i starten var udfordrende at forstå, hvor grænserne skulle gå for en kristen retræte i åndelig økumeni, da det jo også indebar fælles nadver mellem protestanter og katolikker – for nogle en overvindelse. Pudsigt, når man tilsyneladende nemmere kunne rumme østlige religioners inspiration!

På den baggrund er bogens sidste afsnit ”Status og fremtid” meget værdifuld med advarsel mod retræter, som er sekulariserede udgaver af en østlig spiritualitet, hvor egoet er i centrum, og det kristne udvandes.

I stedet anbefales, at man praktiserer hele det kristne værdisæt: bibellæsning og meditation, bøn som samtale med vennen Jesus, et levende gudstjenesteliv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Grethe Livbjerg samen med
Malene Fenger-Grøndahl:
Stilhedens gave – en beretning om den kristne retrætebevægelse i Skandinavien
159 sider. 200 kr. Boedal