Se økonomien i troens lys

Økonomisk tænkning bygger på grådighed og at kun penge har værdi, sagde økonomiprofessor Jesper Jespersen.

Ligesom teologien er for vigtig til at overlade til teologerne, er økonomien for vigtig til at overlade til økonomerne. Kirker og menigheder skal blandet sig i debatten om økonomi og fordelingspolitik.

Det var der enighed om i det store telt på Mulighedernes Marked, da forlaget Eksistensen havde debat med nogle af bidragyderne til forlagets nye bog ”Økonomi og kristendom” med journalistens Anders Laugesen som ordstyrer.

Økonomiprofessoren Jesper Jespersen, teologiprofessoren Peter Lodberg og formanden for Dansk Diakoniråd Jens Maibom var rørende enige om, at økonomerne har fået for stort et ord at skulle have sagt i samfundsudviklingen og forståelsen af menneskelivet.

Jesper Jespersen gjorde opmærksom på, at al økonomisk tænkning bygger på tre dogmer: 1) Mennesket er selvisk og grådigt, 2) kun marked og konkurrence skaber vækst, 3) kun det, der kan gøres op i penge, tæller i samfundet.

– Det vil sige, at fællesskabet er en omkostning. Når det kun handler om det enkelte menneskes egen grådighed, kan det faktisk ikke betale sig at gøre en indsats for at redde kloden. Kirken er forpligtet til at gå ind i dialog om det, sagde Jesper Jespersen blandt andet.

Jens Maibom gjorde opmærksom på, at fattigdom og ulighed stiger.

– Kirken skal genoptage kollekten og kirkebøssen, sagde Jens Maibom.

Det var en opfordring, Peter Lodberg kunne bakke op om.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Kirken skal ikke konkurrere med velfærdssamfundet. Det skal være, at vi deler nadveren med alle, sådan som den oprindelige tanke var. Jeg har haft fornøjelsen af at holde et foredrag for det biskoppelige udvalg, der skulle lave oplæg til nadverritual. Der sagde jeg, at indsamlingen bør være en del af nadveren. Nu kan I prøve at se i rapporten fra udvalget, hvor meget af den idé, der er kommet med, sagde Peter Lodberg.

– Vi har i samfundsøkonomien fået indbygget en motor, der genererer værdi af sig selv. Økonomi er blevet noget, der bygger på tal og forventninger om fremtidige værdier uden sammenhæng med mennesket. Det er det, vi i teologien kalder afguderi, sagde Peter Lodberg, som blev suppleret af Jesper Jespersen:

– I økonomien er det afgørende blevet, at vi skal danse stadigt hurtigere omkring guldkalven.
Jens Maibom tilføjede:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– I skal sætte det her på dagsordenen i jeres kirker og menigheder. Vi skal sige højt, at vi har et problem.