”Er Danmark et Kristent land”?

Ca. 2/3 af befolkningen er medlem af folkekirken i Danmark.

Lars Ulsdal
Kirkeskov Alle 40
3050 Humlebæk

Både i ”Udfordringen” og i Kristeligt Dagblad og sikkert i rigtig mange mindre kristne aviser og tidsskrifter har det vakt stor undren, at den nye regering ikke har nedskrevet i deres regeringsaftale, at ”Danmark er et kristent land”. At det kom med i regeringsgrundlaget for den tidligere borgerlige regering var ren symbolpolitik, som så meget andet! Kom der flere i kirke af den grund? Voksede kristentroen ifølge diverse opinionsundersøgelser med spørgsmål ang. kristne grundsandheder i de forgange 4 år? Desværre ikke!

Hvornår kan man med rette tale om, at ”det danske folk var et kristent folk”? Mit bud kunne være helt tilbage til under anden Verdenskrig. Krige og måske tiden kort efter har det med drage folket til større erkendelse af behovet for Gud og dermed større kirkegang. Vender vi blikket op til i dag, kan man fx umuligt anvende ordet ”kristent folk”, blot fordi godt 2/3 af befolkningen er medlem af folkekirken fx og ½ af dets medlemmer går i kirke juleaften, og mange stadig vælger folkekirken i forbindelse med barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Indenfor andre kristne kirkesamfund er procenten for mere aktiv kristendom til gudstjenester heldigvis højere.

Nej for mig at se kan Danmark netop kun måles som ”et kristent folk” på om de på trods af manglende aktiv kirkegang fastholder troen på grundlæggende kristne sandheder, fx troen på Kristi opstandelse! Ifølge en opinionsundersøgelse fra 4. april 2015 tror henved 27% mere på et liv efter døden, mens kun 21% tror på Jesu Opstandelse. Tingenes tilstand har helt sikkert ikke forandret sig til det bedre i dag, snarere tværtimod! Vi har det for godt i Danmark: hvad skal vi med troen på en levende personlig Gud i Fader, Søn og Helligånds skikkelse?

Så derfor mener jeg også, at det er absurd at bruge begrundelsen om ”Danmark som et kristent land” som argument for især at tage kristne flygtninge til Danmark! Nej begrundelsen kan kun være, at kristne er de mest forfulgte grupper overalt på hele jorden! Men det argument bør man da også bestorme den nuværende regerings udenrigsminister!