A broken heart

Ole Bering

Der bliver skrevet og sunget meget om hjertesorg. I ”Let it Be” synger Beatles om “the broken hearted people”. H.C. Andersen brugte ofte udtrykket, at “hjertet måtte briste”. Alt sammen poetiske forsøg på at udtrykke den tilstand, som mennesker kan komme i, når ”livet gør ondt”, og de rammes af modgang, som optager hele deres bevidsthed.

For nylig opdagede jeg, at der faktisk findes en hjertesygdom, som hedder Broken Heart Syndrome. Den kan opstå ved en pludselig opstået sorg eller anden form for chock. Hjertet får en påviselig forandring, som ligner et hjertetilfælde.

I Bibelens sprogbrug er ”hjerte” et meget anvendt udtryk. Det står vel nærmest for tanke, følelse og vilje, men også lidt udefinerligt som det dybeste i en person, det som giver liv og glæde og engagement til tilværelsens udfordringer.

Det her ”stakkels hjerte” er i høj grad også på banen i moderne popmusik. Selv synes jeg, at Gud er særligt nær, når ”hjertet gør ondt”. Og i Salmernes Bog og hos profeten Esajas tales der om Guds vilje til at hele de sønderbrudte hjerter, til at genoprette dem, ”hvis hjerte er brudt”.

Er man ramt af Broken Heart Syndrome, kan hjertet over tid blive rask. Den Gud, som ”er kærlighed” ifølge Bibelen, vil også hele de sår, som kan ramme mennesker i ”hjertekulen”. Hvad enten mennesker har bragt sig selv i en situation, som de fortryder, eller de er ramt af chock eller savn, så vil Gud hjælpe og genoprette dem, som sætter deres lid til ham. Dem, som ikke kan vende sig andre steder hen end til livets Gud. Dem, som har et sønderknust hjerte, a broken heart.

Da Jesus på et tidspunkt så en masse mennesker, der var samlede, blev han fyldt med medlidenhed, for de var ”mishandlede og nedbrudte” som får uden hyrde. Gennem denne Jesus vil Gud læge det ”knuste hjerte”, han vil hjælpe den, som vender sig helt til ham, ja, han kan billedligt talt, som der står hos Jeremias, skænke folk et ”helt nyt hjerte”.

Det er evangeliet om trøst, nyt mod og håb fra den mand, hvis hjerte selv måtte briste, for at vi kunne få lægedom for livets sår.