Dansk Bibel fra middelalderen

Gammeldansk Bibel er betegnelsen på en dansk bibeloversættelse fra middel­alderen. Den omfatter de første tolv bøger af Det Gamle Testamente, oversat fra latin til dansk. Bodil Ejrnæs undersøger i ny bog oversætterens forudsætninger og arbejde med de gamle tekster.

Bodil Ejrnæs, som deltog i 1992-Biblens oversættelse, har gjort en imponerende sproglig analyse af det håndskrevne manuskript fra ca. 1480 til Gammeldansk Biblen, dvs. de første 12 bøger i Gammel Testamente.

Ved at stille uddrag af den danske tekst ved siden af den latinske i den katolske bibel, Vulgata, analyserer hun de problemer, oversætteren, måske en munk, har haft. Og hvad han kan tænkes af have haft som hjælpematerialer, ordbøger og ikke-bibelske kilder, hans kendskab til latin, hans valg mellem tekstnær og formidlende oversættelse – for dermed at skabe en profil af ham.

Den lange tradition af danske bibeloversættelser tilbage til Christian 3.s helbibel har han ikke haft.

Gammeldansk Biblens oprindelige manuskript

Fokus har været at beskrive manuskriptets tilstand, historie og sproglige oprindelse. Det har ligget et ukendt sted, formentlig i et kloster, frem til at man kender til det i 1740’erne, hvor det var hos den ældste danske bogsamler, Grev Otto Thott, og endte i Det Kongelige Bibliotek sidst i 1700-tallet.

Ejrnæs har studeret manuskriptet som kilde, det må have været svært. Det er ikke intakt, har ikke information om tilblivelse og har fejl, fordi det enten er en original med fejl eller en kopi-afskrift. Der er læse-, skrive- og hørefejl (ved diktat-afskrift), og så har forskellige skrevet notater i det.

Ejrnæs beskriver, hvem der har gransket manuskriptet sprogligt, deres fund, og hvordan man kan bedømme det. Det er især sproghistorikere, der har studeret det, men en af de første var en skotsk missionær, Ebenezer Henderson, som skrev om det til det britiske bibelselskab i 1818.

Hans skrift blev ikke trykt; nu kan det hentes fra www.bibelselskabet.dk såvel som Christian 3.s bibel fra 1550.

Bodil Ejrnæs er forhenværende lektor og har en ph.d. i teologi. Hun er en af kræfterne bag den autoriserede udgave af Bibelen fra 1992.
Fra latin til middelalder-dansk

Ejrnæs beskriver faserne i bibeloversættelse, og hvordan det ser ud til at være sket i Gammeldansk Biblen. Hun mener, at man ikke behøver læse alle bogens tekstuddrag, ej heller kunne middelalder-dansk og latin! Men det er en fordel at have sans for kompleks grammatik for at forstå oversætterens udfordringer. Og en tekstnær oversættelse kan ramme ved siden af indholdet, dels på grund af grammatikken, dels fordi nogle latinske ord ikke fandtes på dansk eller har skiftet betydning over tid. Læs mere i bogen, som har nyttige sammenfatninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Analysen slutter med tillæg om ikke-bibelsk stof sat ind i Gammeldansk Biblen samt ”tilskrifter” fra 1500- og 1600-tallet.

Bogen er snævert afgrænset og især for professionelle sprogforskere og -historikere samt andre med interesse for bibeloversættelse. Der er ikke teologiske analyser, men det har heller ikke været formålet. Fordelen ved denne bog er, at det er en kompakt, læselig dokumentation af meget grundig og detaljeret forskning, som kan være spændende at dykke ned i, og det kan bogens fyldige litteraturliste hjælpe med. Forlaget Eksistensen har også Teologisk Bogklub.

Bodil Ejrnæs: Gammeldansk Bibel – Studier i en dansk bibeloversættelse fra middelalderen
208 sider, trykt bog: 249 kr.,
e-bog 149 kr. Eksistensen
Udkommer 3. september.


Artiklen fortsætter efter annoncen: