En røst i ørkenen

Martin Bergsøe skriver ud fra et indgående kendskab til dansk litteratur i kulturelitens velmagtsdage. Det er vævet sammen med Johannes Jørgensens liv (1866-1956), som starter i et kristent barndomshjem i Svendborg, bliver til oprør og et liv i kultureliten med Georg Brandes i spidsen og venskabet med ægteparret Stuckenberg.

Men Jørgensen omvender sig og ender sit liv som æresborger i Svendborg med et museum om ham. Datidens kulturelite med mange kendte danske forfattere hyldede modernitet og individualisme, hvilket udelukkede kristendommen og ”blokerede den frie tanke”, men Jørgensens troskamp overvinder ”verden”, og han bliver optaget i den katolske kirke. Hans motto er: Man kommer i livet did, hvorhen man inderst inde ønsker at komme.

Kulturelite og kristendom

Da Hans Kirks bog Fiskerne kom frem, skabte det så meget furore om IM, at Jørgensen følte sig kaldet til at forsvare IM med ”Livsløgn og livssandhed” i 1896 – et opgør med ateismens mange former. Det har inspireret mig til at låne ”Udvalgte Værker bind 5”, hvor det indgår. Her er meget, som er relevant i dagens Danmark – når man ser bort fra den svulstige gammeldags retorik!

Og Jørgensen havde i flere værker om tro og kirke skrevet så voldsomt, at den katolske kirke pålagde ham ti års afholdenhed fra polemik.

Bergsøes bog om Johannes Jørgensen er appetitvækkende og en fin introduktion til et mindre kendt forfatterskab i Danmark men meget anerkendt i udlandet og oversat til flere sprog. Blandt værkerne er: Mit Livs Legende, I det Høje, Katarina af Siena, Rejsebogen og Pilgrimsbogen (2019 udgave), Frans af Assisi, men mange flere fortjener at blive læst.

Tro og kald

Efter sin konversion til katolik oplever Johannes Jørgensen den kristne spiritualitet på en udlandsrejse og et kald til at formidle det kristne budskab gennem skrivning. Jørgensen bliver så udstødt af den litterære elite.

Bergsøe gennemgår loyalt og empatisk hans bøger ud fra temaer med kilderne nævnt i temaerne i takt med, at Jørgensens liv udfolder sig. Nogle gange – ifølge Bergsøe – indlever Jørgensen sig så meget i sine portrætters liv og spiritualitet, at de flyder sammen med hans eget.

Samtidig viser Bergsøe Jørgensens psykologiske skarpsyn med at ”skære ind til sandheden”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flere portrætter er af fromme katolikker med et dybt indre liv, men også en Goethe bog med forkyndelse, formaning og livsglæde. Netop brydningen mellem sol og skygge samt søgen, tvivl, omvendelse, anger, efterfølgelse og at favne lidelsen fylder meget.

Titlen ”En røst i ørkenen” er fra Johannes Jørgensens selvopfattelse (som en Johannes Døber) med ønsket om at oplyse om kristendom, katolsk tro og evangeliet. Martin Bergsøe har også skrevet ”Gud i Centrum – signalement af det humanistiske oprør” anmeldt i Udfordringen 15/3.2006.

Se også www.johannesjoergensenselskabet.dk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Martin Bergsøe: En røst i ørkenen – Ånd og liv i Johannes Jørgensens forfatterskab
335 sider. 300 kr. Forlaget Hovedland