Ikke alene i smelteovnen

Timothy Kellers bog ’I smelteovnen – Med Gud gennem smerte og lidelse’ er en fremragende bog, som går dybt ind i lidelsens mysterium.

Keller demonstrerer stor kærlighed til mennesker, der oplever lidelse, sorg og smerte, samtidig med at blikket løftes op og giver læseren den bibelske og menneskelige perspektivering, der sætter os i stand til at forstå det som andet end meningsløs eller ondskabsfuld forstyrrelse af det menneskelige lykkeprojekt.

Da Gud trak sig tilbage

Det moderne menneske lever med et distanceret forhold til Gud. Gud er der måske nok, men mere som en abstraktion end som den Kristus, der åbenbares i Johannesevangeliets første kapitel, hvor Jesus blev menneske af kød og blod, udsat for smerte og lidelse, som alle mennesker siden syndefaldet.

Når Gud således, som abstraktion, måske nok er en almægtig skaber, så har han tilsyneladende valgt at trække sig tilbage i en tidlig pensionsalder. Og menneskeheden er derfor selv ansvarlig for at rette op på uretfærdighed og menneskeskabt lidelse.

Samtidig efterlader den moralske og normative frisættelse – eller opløsning – mennesker med et flygtigt livsideal, der går ud på, at livets formål er mest mulig lykke, og dermed fravær af lidelse, smerte og sorg. Hvilket igen betyder, at den Gud, der tillader lidelsen enten ikke er god eller ikke er almægtig, for lidelse er pr. definition af det onde.

Det ondes problem

Keller stiller naturligvis spørgsmål ved dette postulat, som kendes under betegnelsen ’det ondes problem’. Først må man undre sig over, at de første kristnes tro netop gjorde dem stærkere i en situation, der var præget af anseelige mængder af lidelse, sorg og smerte.

Faktisk er det en af de væsentligste årsager til kristendommens vækst, at de kristnes håb og tillid til Gud under vanskelige forhold gav dem mod til at stå disse ting igennem, fordi de ikke så dem som meningsløse.

Derudover gennemgår Keller nogle af de mest velkendte teodicéer – altså forklaringer på, hvorfor Gud tillader lidelse og ondskab, og ikke gør en ende på dem – hver forklaringsmodel kan give fornuftige forklaringer på, hvorfra det onde stammer, og begrundelser for, hvorfor Gud ikke bare fjerner det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men samtidig indrømmer han, at ingen af disse kan forklare alle de former for lidelse, der er. Til gengæld taler han om et ’forsvar’, som ikke hævder at kunne forklare alle årsagssammenhænge, men blot holder fast ved, at Gud – som den eneste – kan have et formål med at tillade det onde, selv når vi ikke forstår dette formål.

”Et forsvar viger tilbage fra at fortælle en sammenhængende historie, der åbenbarer Guds formål med at iværksætte eller tillade det onde. Et forsvar prøver bare at påvise, at det ondes argument mod Gud rammer ved siden af, og at skeptikerne ikke har bevist deres påstand.” s.111

Lidelse før sejr

Kristendommen har, som ingen af de andre store religioner, lidelsen som baner vejen til frelse, forløsning og sejr. Det var igennem lidelse, smerte og sorg, at Jesus overvandt det onde. Og den sejr, han vandt, giver den kristne det største håb for livet. Døden er overvundet. Selv den værste lidelse er i evighedsperspektivet blot en parentes.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og når Gud ikke sparede sin enbårne søn, men sendte ham som forudsagt i Esajas’ bog kapitel 53, som den lidende Herrens tjener, så kan vi være forvisset om, at han er med os i vores lidelse.

Den sande kristne forkyndelse er langt fra en abstrakt og lidelsesfjern Gud, den fortæller tværtimod, at Gud går med i stormen, bærer os og vore byrder og til sidst tørrer hver en tåre af vores kind.

Som titlen antyder, så er lidelse stadig en brandvarm smelteovn, men den tjener et formål, som vi ikke må glemme, for Gud skal herliggøres ikke mindst i lidelse og sorg.

Timothy Keller: I smelteovnen
392 sider. 299,95 kr.
Credo/Forlagsgruppen Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: