Nyt fund afkræfter teorien om gradvis udvikling

Den tyske palæontolog Günter Bechly var kurator ved naturhistorisk museum i Stuttgart, men blev af museets øverste ledelse tvunget til at forlade sin stilling, da han efter grundig research af intelligent design-hypotesen bekendtgjorde, at han ikke længere anså evolution for en plausibel teori.

Spørgsmål:

Beviser fossilerne virkeligt, at livet har udviklet sig gradvist? Jeg synes ikke, jeg hører en eneste ekspert, der protesterer imod den påstand.

Det er, som om vi som bibeltro kristne skal prøve at holde fast i vores tro på skabelse på trods af masser af beviser imod det, vi tror på. Jeg synes, det er et problem – især når man taler med sine børn – at man er nødt til at påstå, at fossilerne lyver. Hvad mener du?

Svar:

Jeg er ganske enig i, at det er et problem, at evolutionisterne ser ud til at være dem med beviserne, fx i form af fossiler. Men den forestilling, at kristne tror på skabelse på trods af overvældende beviser for gradvis udvikling, er en myte, som grundigt bliver manet i jorden i disse år.

Fakta bliver tiet ihjel

Problemet ligger lige nu først og fremmest i informationsregulering. Evolutionsteorien er i alvorlig krise, men det faktum bliver omhyggeligt tiet ihjel i mainstream-medierne.

Det er ikke kun politiske emner, der er underlagt mainstream-mediernes partiske manipulation; også videnskaben lider under, at der er facts, der bliver undertrykt, fordi de ikke passer med den herskende elites dagsorden.

Internettet er på det punkt en stor hjælp. De videnskabsfolk, som ikke underkaster sig den politiske korrekthed, har i dag andre platforme, hvor de kan komme til orde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En af de forskere, som ikke underkaster sig, hvad mainstream-videnskaben og medierne dikterer, at man må mene om evolution, er den tyske palæontolog Günter Bechly.

Fossil-ekspert fyret

Jeg nævner tit Bechly i mine artikler, og det med god grund. Bechly var mangeårig kurator ved naturhistorisk museum i Stuttgart, men blev af museets øverste ledelse tvunget til at forlade sin stilling, da han efter grundig research af intelligent design-hypotesen bekendtgjorde, at han ikke længere anså evolution for en plausibel teori.

Jeg har uhyre stor respekt for Bechly, for det kræver sin mand at sige farvel til en velbetalt og prestigefyldt stilling. Andre forskere ville have vendt det blinde øje og det døve øre til beviserne imod evolution og for egen bekvemmeligheds skyld have fortsat med at støtte Darwins lære.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men ikke Bechly. Han valgte at tage konsekvensen, fordi han ikke ville kompromittere sin integritet som sandhedssøgende videnskabsmand.

Netop fordi Bechly er palæontolog, er han vigtig i kampen imod undervisningssystemet og mediernes ensidige dækning af evolutionsteorien, som får den til at virke langt mere troværdig, end den er.

Bechly er ekspert i fossiler og er nu med sit engagement i ID-bevægelsen i fuld sving med at demonstrere, hvordan fossilerne ikke beviser en gradvis udvikling – tværtimod.

Nyt fund rokker teorien

For nylig var der røre i palæontologi-kredse, da man endnu engang stod med et fund, som skaber problemer for evolutionsteorien. Man havde i årevis anset en homonid kaldet A. anamensis for direkte forfader til A. afarensis (den abe, som også kaldes Lucy, og som indgår i rækken af formodede forfædre til mennesket).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Evidens for direkte overgange fra én art til en anden (anagenese) er essentiel for evolutionsteoriens pålidelighed og fortsatte overlevelse. Eksemplerne er få; normalt er der nemlig så meget hul imellem formodede slægtninge, at man ikke kan hævde, at én art er direkte efterkommer af en anden.

Det er oftest sådan, at man er nødt til at hævde, at to arter deler en fælles forfader – en forfader, som er ukendt (ingen fossildokumentation). På den måde havner fx chimpanse og menneske i det evolutionære fantasiscenarie som fætre med en endnu ikke identificeret fælles forfader.

Den direkte overgang mellem to arter var dokumenteret gennem fossilerne A. anamensis og A. afarensis – mente evolutionsfortalerne – lige indtil man for kort tid siden fandt et ret komplet kranie af anamensis, som afslørede forskelligheder, som tilbageviser det direkte slægtskab. Der var også samtidig knas med tidsangivelserne, da de to arter tilsyneladende har levet side om side, så man ikke kan påstå, at den ene art har forvandlet sig til den anden.

Ingen art-til-art-overgang

Dr. Bechly skriver den 6. september 2019 på Evolution News (en hjemmeside under Discovery Institute): Sådan anagenesisk evolution ved gradvis art til art-overgange (uden forgrening) er faktisk forudset af Darwins teori. Derfor skulle vi forvente at finde fossil evidens for denne altafgørende proces.

Men evidensen viste sig at være flygtig, og den formodede overgang fra A.anamensis til A. afarensis var faktisk et af de stærkeste argumenter for anagenese set i de fossile data. Denne stærkeste sag er nu fordampet, og den var ikke blot den stærkeste, men også den sidste.

Bechly fortsætter her med en længere udredning, som vi ikke har plads til at bringe, men afslutter længere fremme med:

Således er der betragtelig evidens til at ekskludere A. anamensis ikke bare fra A. afarensis’ linje, men også fra vores egen slægt, Homo. Sammen med evidensen for tidsmæssigt overlap med A. afarensis kan vi nu med sikkerhed sige farvel til det stærkeste fossile eksempel på anagenese.

En opdagelse som denne ser vi ikke omtalt i medierne; der er stadig et stykke vej til at få budskabet om, at evolutionsteorien befinder sig i sidste stadie af sin dødskamp, spredt.

Vi må væbne os med tålmodighed – og du kan glæde dig over, at Udfordringen – som det eneste medie i Danmark – giver plads til information om ID, så du kan vide, at Darwin snart er et overstået kapitel.