Det er tid til at vælge at følge Ham

Fastetiden skal bruges til at besinde sig på Jesus – til at vælge at følge ham.

Forfatteren Tove Ditlevsen beskriver menneskets indre trang eller dragelse hen imod det onde meget præcist i digtet ”Erkendelse.”

Her fortæller hun, hvordan hun som lille pige er alene hjemme og har fået udtrykkelig besked på ikke at røre ved en meget kostbar vase, som stod på et bord i entreen. I sit digt beskriver hun så, hvordan hun går hen til vasen i entreen og stående der hører hun en stemme i sit indre, der opfordrer hende til at gøre noget rigtigt farligt.

Hun bliver rent faktisk bange for denne stemme, men alligevel drages hun hen imod vasen som af usynlige hænder. Og i sit digt skriver Tove Ditlevsen således:

”I eviglange spændende sekunder stod jeg og kæmped med den onde stemme, der hvisked: ”Gør nu noget rigtig farligt i dag, hvor du er alene hjemme.” Og så fortsætter hun: ”Og stærke magter tvang mig til at slippe vasen. Nu bliver verden ond og uden glæder. Ti tusind skår skal aldrig mere heles, de gode engle vender sig og græder.”

Et gudsbillede i tusind stykker

Tove Ditlevsens digt er et rigtigt godt billede på vort gudsbillede, som er gået i ti tusinde stykker, lige som den smadrede vase. Dengang Adam og Eva lod sig drage hen imod Den onde og gjorde, hvad der behagede ham, faldt hele menneskeheden ud af det Guds billede, det var skabt i.

Sandheden er altså, at vi ikke længere vandrer i det Guds billede, som vi oprindeligt var skabt i.

Og derfor er det så svært – for ikke at sige umuligt for os – at komme til tro på Jesus. Spørger vi så, hvad vi kan gøre for at komme ud af dette forrykkede forhold, er svaret meget mere end nedslående: Vi kan nemlig ikke gøre det fjerneste. Vi har kun en eneste mulighed tilbage, og den hedder Jesus Kristus. Det fortæller Jesus os tydeligt gennem ordene i Johannesevangeliet kapitel 14 vers 6, hvor vi hører ham sige: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.”

Tid til at vælge

Vi befinder os netop nu i den tid i kirkeåret, som hedder fastetiden. Tiden skal bruges til at besinde sig på Jesus – til at vælge at følge ham. ”Jeg er iblandt jer som den, der tjener”, hørte vi Jesus sige. I virkeligheden er disse ord fra Jesus at forstå som intet andet end hans vidunderlige evangelium.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For gennem sin tjeneste har Jesus gjort alt for os. Disciplenes mærkværdige strid ved skærtorsdagsbordet kom altså til – på trods af deres skandaløse opførsel – at tjene et godt formål. Striden blev nemlig anledning til, at Jesus kunne videregive disse ord – hans vidunderlige evangelium – hvori frelsen ligger gemt.

Kampen er ikke forbi

Men fordi kampen på ingen måde er forbi – Satan vil hele tiden se, om ikke han kan få os væk fra Jesus – lader Jesus os vide, at han vil be’ for os. Og så siger han henvendt til Simon Peter, at han skal styrke sine brødre, så snart han vender om. Var Peter da ikke omvendt? må vi så spørge. Havde han ikke givet køb på sin fiskerbåd og fulgt Jesus? Jo, må man svare, det havde Peter, men Jesus ser længere frem. Han ser Peter gå udenfor for at græde bitterligt, efter at han har fornægtet sit tilhørsforhold til Jesus hele tre gange.

Herfra kunne Peter styrke sine brødre, for der var sket noget omvæltende for ham. Evangelisten Lukas fortæller os det således:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Herren vendte sig om og så på Peter, og Peter huskede det ord, Herren havde sagt til ham: ”Før hanen galer i nat, vil du fornægte mig tre gange.”

Peters omvendelse falder oven på hans syn af Jesus. Ved at få øjnene op for Jesus, som vender sig om for at se på os med kærlige, milde øjne på trods af alle vore svigt, kan vi gå styrkede ud i livet. At møde Jesu blik får os nemlig til at se direkte ind i den tilgivende kærlighed, som brændende ønsker fællesskab med dig og mig. Gud til ære os til gavn. Amen.

Søndagens tekst: Luk. 22, 24-32

Lederskab i Guds rige

24 Disciplene diskuterede også hvem af dem, der var bedst egnet som leder. 25 Da sagde Jesus til dem: »Denne verdens magthavere hundser med dem, de har under sig, og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører. 26 Sådan skal I ikke opføre jer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. 27 Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.

28 I har trofast stået sammen med mig i mine prøvelser. 29 Med den autoritet, som min Far har givet mig, lover jeg jer nu, 30 at I skal få lov til at sidde til bords i mit rige, ja, I skal få lov til at sidde på troner og regere over Israels 12 stammer.«

Jesus forudsiger, at Peter vil tage afstand fra ham

31 Jesus henvendte sig nu til Simon Peter: »Simon, Satan vil friste jer til fald, 32 men jeg har bedt om, at du ikke skal miste troen. Når du senere hen angrer og omvender dig, da styrk de andre disciple.«

Teksten er fra bibelen på hverdagsdansk