Ny akademisk leder på Menighedsfakultetet

MF’s rivende udvikling gør ansættelsen nødvendig, oplyser fakultetet.

Morten Hørning Jensen

Lektor Morten Hørning Jensen er af bestyrelsen udpeget til at være ny akademisk leder på Menighedsfakultetet.

Som akademisk leder får Morten Hørning Jensen det øverste faglige ansvar for forskning og undervisning på Menighedsfakultetet. Han afløser professor Kurt E. Larsen, der har siddet på posten de seneste godt 5 år og dermed nu igen får mere tid til forskning.

Internationalt format

Fakultetet er nu med en ny akkrediteringspartner i Norge, ny forbedret studieordning, nye uddannelsestilbud og rekordstor afsætning af teologiske kandidater til præstetjeneste inde i en rivende udvikling.

Derfor ønskede bestyrelsen en akademisk leder med flair for at bidrage til at videreudvikle undervisningen og den teologiske forskning.

– Med Morten Hørning Jensen får vi en akademisk leder med et skarpt blik for det pædagogiske og didaktiske i undervisningen og en forsker med et internationalt format, udtaler Sune Skarsholm, der er formand for bestyrelsen

Forsker i Ny Testamente

Morten Hørning blev ansat som lærer og forsker på Menighedsfakultetet i Ny Testamente i 2009, med særlige kompetencer omkring arkæologi og de religiøse og politiske forhold under Herodes Antipas, som regerede i Israel tidligt i det første århundrede.

Mortens ph.d.-afhandling hed således: ’Herod Antipas in Galilee’. Samtidig blev Morten ansat som professor II ved ’MF Vitenskapelig Høyskole’ i Oslo i 2013 og som førsteamanuensis ved Fjellhaug International University College i Oslo i 2020.

Morten er en internationalt anerkendt forsker og fik tildelt Aarhus Universitets ph.d.-pris i 2006. For tiden skriver Morten på en afhandling om Markusevangeliets brug af ordet ’evangelium’.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dygtig kommunikator

Morten Hørning Jensen tilhører andengenerationslærerne på MF og er kendt som en dygtig kommunikator og kreativ underviser med blik for skæve vinkler og forfriskende nyformuleringer.

Selv siger Morten om det kommende generationsskifte blandt underviserne og efterspørgslen på MF’s kandidater:

”Jeg ser det som min vigtigste opgave at videreudvikle Menighedsfakultetets faglige og kirkelige profil, så vores forskning og undervisning er videnskabsbaseret, og vores kontakt til vores danske kirke er levende og inspirerende.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet er en privat uddannelsesinstitution, som lægger rammer til en norsk bacheloruddannelse i teologi og mission under Fjellhaug International University College.

Der optages nye studerende i ulige år med næste ansøgningsfrist den 1. juli 2021. De fleste nyuddannede bachelorer søger ind på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet, og mange bliver præster i folkekirkens sogne- og valgmenigheder, i frimenigheder eller ansættes i kirkelige organisationer eller missionsorganisationer.

Derudover driver Menighedsfakultetet en omfattende kursusvirksomhed med efteruddannelse, Kirkehøjskole rundt om i landet, konferencer, temadage med mere. Den overordnede mission er at bidrage til at uddanne engagerede præster og kirkelige ledere i overensstemmelse med kirkens trosgrundlag.