Ny kritik af forslag om oversættelse af prædikener

Sprogforeningen har kontaktet kirkeministeren på vegne af det tysktalende mindretal.

Kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) skal sidde for bordenden, når lovforslaget om oversættelse af prædikener skal udformes. I mellemtiden kritiseres planerne fra mange sider. Foto: Kristian Brasen.

Både de danske biskopper og The Conference of European Churches (CEC) udtrykte i januar 2021 dyb bekymring og undren over lovforslaget, der skal påtvinge trossamfund at oversætte prædikener til dansk. I maj sendte Sprogforeningen et brev til kirkeministeren på vegne af det tyske mindretal i Sønderjylland.

Men foreløbig er der sommerferie, og kirkeministeren er tavs.

”Åbenhed om forkyndelse”

Lovforslaget, som ifølge Socialdemokratiet skal ”skabe større åbenhed om religiøse forkynderes prædikener i Danmark, når de prædiker på andre sprog end dansk”, skal udarbejdes af kirkeministeren i samarbejde med justistsministeren og udlændinge- og integrationsministeren.

Ønsket om at hindre opbygning af parallelsamfund vejer tungest, påpeger Socialdemokratiets kirkeordfører. Samtidig er der hensynet til politisk korrekthed overfor andre religioner. Så hvis muslimske prædikener skal oversættes til dansk, bør det samme gælde kristne prædikener på andre sprog.

Men det rammer helt skævt, mener mange, både i og uden for kirkerne. Oversættelse af prædikener vil nemlig både økonomisk og praktisk udgøre en stor byrde for menigheder og præster.

Protester fra mange sider

Kravet om oversættelse af prædikener var et af Socialdemokratiets valgløfter i 2019. Senere har både danske biskopper, CEC og Frikirkenet kritiseret den nuværende regerings planer om lovforslaget, der dog endnu ikke er udformet.

I Sprogforeningens brev til Joy Mogensen (S) beder formand Frode Sørensen sammen med Harro Hallmann, der er sekretariatsleder for den tyske mindretals-organisation Bund Deutscher Nordschleswiger, og domprovst Torben Hjul Andersen fra Haderslev kirkeministeren droppe lovforslaget, skriver TV Syd.

Frode Sørensen påpeger, at loven om oversættelse på ”skadelig vis” vil ramme det tysktalende mindretal i Sønderjylland.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Domprovsten fastslår, at lovforslaget indebærer en ”hel generel mistænkeliggørelse” med det formål at løse et specifikt problem, og det ”er et problem i et demokrati, hvor vi hylder det åbne”. Og sekretariatsleder Harro Hallmann undrer sig over, at Bund Deutscher Nordschleswiger slet ikke er blevet taget med på råd under idéudviklingen.

Brudt valgløfte

Forslaget, som skulle have været fremsat i foråret, er blevet forsinket, og det er på forhånd blevet kritiseret bredt af folketingets partier. Noget tyder på, at det må droppes.

Venstres Mads Fuglede kalder forslaget ”fjollet”, fordi det vil gå ud over kristne frikirker og menigheder, hvor der prædikes på engelsk. Samtidig beskylder han Socialdemokratiet for vælgerbedrag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han siger til Kristeligt Dagblad den 10. juni: ”Socialdemokratiet har helt kynisk stillet en række stramninger i udsigt, som man er fuldstændig ligeglad med at få gennemført. Det er bedragerisk.”

Noget tyder derfor på, at menigheder, præster og prædikanter rundt om i landet kan ånde lettet op og skrive og afholde prædikener på de sprog de har gjort hidtil – til glæde for langt de fleste.

Før valget hed det i Socialdemokratiets valgoplæg: ”I det omfang, der holdes prædikener på andre sprog end dansk, skal der indføres krav om, at prædikener efterfølgende oversættes til dansk og gøres offentligt tilgængelige. Omkostningerne hertil skal afholdes af trossamfundene selv.”

Senere har kirkeministeren talt om frivillighed: ”Umiddelbart lader det til at blive svært for myndighederne at håndhæve sådan et krav i praksis. Derfor vil jeg hellere sende en klar opfordring til trossamfundene om at oversætte prædikener til dansk. Det tror jeg vil være bedre end en lovgivning.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Trods utallige forespørgsler fra Kristeligt Dagblad, har kirkeminister Joy Mogensen (S) ikke villet svare på, om lovforslaget bliver til noget. Heller ikke integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har gjort mere ved sagen.

”Det tyder på, at regeringen har indset, at det vil være et for voldsomt indgreb i religionsfriheden. Både muslimske trossamfund og kristne menigheder med eksempelvis polske, centralafrikanske eller filippinske rødder vil være udfordret af det her,” konkluderer Brian Arly Jacobsen, lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet i Kristeligt Dagblad.

Han påpeger også ifølge avisen, at forslaget vil ramme de små menigheder, som ikke har ressourcer til at oversætte alle prædikener.

”Fra begyndelsen har det været et uigennemtænkt forslag,” konkluderer Brian Arly Jacobsen.

Lovforslaget

I regeringens lovprogram for dette folketingsår foreslås det, at alle prædikener, der holdes i Danmark på et andet sprog end dansk, skal oversættes. Socialdemokratiet har udtalt, at ”Formålet med lovforslaget er at skabe større åbenhed om religiøse forkynderes prædikener i Danmark, når de prædiker på andre sprog end dansk.”

I oktober 2020 fastslog kirkeordfører for Socialdemokratiet Julie Skovsby overfor Altinget, at ”det handler om, at vi ikke ønsker at opbygge parallelsamfund – og at vi vil fastholde, at dansk sprog er en hovedfællesnævner i Danmark.”

Kilde: Statsministeriet og Altinget