Akademisk tankegang bag ny bog fra Bibelselskabet om Gud

”Med formuleringen af treenighedslæren har kristendommen defineret et gudsbillede med en uset stærk struktur, for med enheden af faderen, sønnen og ånden, der har skabt, forløst og herliggjort mennesket, er det muligt at formulere sig om Gud som aktivt og nærværende i verden uden at forfalde til en naiv forestilling om Gud som en personlig magt. Man kan sige, at Gud fortsat møder mennesker, når hans ånd virker i verden, uden at man dermed har sat sig uden for enhver rationalitet.” s.119

Bibelselskabet udgiver bøger i et håndbibliotek, og Møder med Gud er en af disse bøger. Jesper Tang Nielsen, som er tidligere underviser på Københavns Universitet, er forfatter til denne håndbog.

Bogen omhandler de kontaktpunkter der er imellem mennesker og Gud. Det drejer sig om Guds tale, som den blandt andet kommer til udtryk i skabelsen, eller efter forfatterens opfattelse, i skabelsesberetningerne.

For forfatterens akademisk-teologiske baggrund kan ikke fornægtes. Det skinner således igennem fra første færd, at Bibelen, efter forfatterens opfattelse, er langt fra åbenbaringstekst. Den er et produkt af behov iblandt præsteskabet langt senere i historien og afspejler mange teologiske kampe, som afslører, at den ikke hænger sammen som Guds ord.

Det er derfor også skuffende læsning, i hver tilfælde for denne anmelder, som ikke accepterer præmissen. Desværre er der en lang teologisk tradition, som man kan genkende i hovedparten af de bøger, som skrives af underviserne på teologiuddannelserne i København og Aarhus, der antager, at de bibelske skrifter er utroværdige i den forstand, at de ikke er, hvad de giver sig ud for at være.

Evangelierne er – efter denne opfattelse – blevet nedskrevet langt senere og ikke af de personer, som de har navn af. Og hvad værre er, så kan de ikke bruges til at sige ret meget om den historiske Jesus. For mirakler, undere og udtalelser fra Jesus eller hans disciple kan lige så godt være den rene fiktion.

Det samme gælder selvfølgelig Det Gamle Testamente, hvor fx tabernaklet formodentlig aldrig har eksisteret, men når det er så udførligt beskrevet i Mosebøgerne, så må det være i et forsøg på at give autorisation til templets hellighed.

Og sådan kan man desværre blive ved, for når først Bibelen betragtes som fiktion, så er der ikke længere grænser for de fortolkninger og efterrationaliseringer, som man pludselig kan uddrage heraf. Det er naturligvis fascinerende set rent akademisk, men trosstyrkende er det ikke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Anmeldelsens indledende citat, tænker jeg illustrerer forfatterens ærinde meget godt: ”… uden at forfalde til en naiv forestilling om Gud som en personlig magt. Man kan sige, at Gud fortsat møder mennesker, når hans ånd virker i verden, uden at man dermed har sat sig uden for enhver rationalitet.”

Sagt med andre ord vil forfatteren gerne lægge op til et gudsbegreb, hvor Gud ikke er en personlig magt, men i stedet ånd i verden. Men er tro da rationel, og er det i det hele taget den rette målestok for troværdighed og menig i livet?

Er det ikke netop styrken i den kristne tro, at vi kan lære Jesus Kristus at kende, en frelser, et menneskeligt forbillede, fordi han netop fremtræder som en helstøbt person og ikke en ”figur” der optræder med forskellige roller.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det epokegørende i vores tro er, at han som havde Himmelens herlighed, lagde det til side for at blive som en af os, sandt menneske, sand Gud. Ja, det bryder rationelle rammer, når det er Gud vi har med at gøre!

I Møder med Gud møder du ikke Gud, men et forsøg på at forklare, hvordan mennesker har forholdt sig til Gud igennem historien set ud fra et liberalteologisk bibelsyn.

Jesper Tang Nielsen:
Møder med Gud
148 sider. 119,95 kr.
Bibelselskabet