Missionsfondens leder går på pension

Svend Lohse afløste sin far Otto Lohse, der havde oprettet fonden.

Missionsfondens administrator igennem 29 år har valgt at fratræde sin stilling ved udgangen af 2021.

Svend Lohse trådte til som administrator for Missionsfonden i 1993 og har igennem alle årene forvaltet opgaverne fra et hjemmekontor.
Missionsfonden er en fælles tjeneste for over 2000 velgørende og kristne projekter i verden. Gennem Missionsfondens kan man støtte disse projekter og opnå skattefradrag, ligesom det er tilfældet med de store organisationer.

I dagligdagen har Svend Lohser haft ansvaret for kontakten med alle fondens givere, missionærerne, projekterne, abonnenterne på bladet Missionsnyt, bank, skat, revisor osv. Svend har kombineret service med både driftsikkerhed og udvikling.

Samtidig har en af Svend Lohses helt store forcer og interesser været udvikling af fondens lT, så bestyrelsen altid har kunnet få indsigt.
Svend Lohse har også stået for redigeringen og opsætningen af af bladet Missions-Nyt.

Afløste Otto Lohse

Svend trådte til, da hans far, der var den tidligere administrator for fonden, døde. Det skete netop på et tidspunkt, hvor Svend var blevet engageret i Missionsfonden.
Bestyrelsesmedlem Elly Lohse Bruun skriver om dette:

Den 11. februar 1993 døde min mand Otto Lohse meget pludseligt, og jeg var totalt uforberedt. Jeg husker tydetigt, hvordan det vrimlede med bekymringer i mine tanker, og en af disse bekymringer var Misslonsfonden, som Otto havde startet. Jeg var sikker på, at Missionsfondens bestyrelse ville komme til bisættelsen, – selvom nogen kom fra Jylland, fordi de var jo hans venner; så jeg kontaktede dem og spurgte, om de kunne holde et bestyrelsesmøde hos mig dagen efter begravelsen. – Min frygt gik på, om de ville opgive at fortsætte, da Otto stort set havde udført alt arbejdet med administration og regnskab samt bladet Missions-Nyt.

Gud ske lov! Der var slet ikke tale om at stoppe. Vi blev enige om at fordele opgaverne, og vedrørende regnskaberne havde Svend Lohse, som var økonomimand, netop hjulpet Otto med at få regnskaberne ført ind på EDB, og bestyrelsen blev enige om at spørge ham, om han nu ville tage sig af regnskaberne.
Dette har Svend gjort i de mange år, som nu er gået.

Tak Svend for, at du har arbeidet stabilt med administration og har udviklet fondens lT system – også tak til din hustru Anne-Lise, som altid har bakket dig op. – Gud velsigne jer rigt.”
(Til dem, der undrer sig over navnesammenfaldet, kan oplyses, at Elly blev gift med Svends far, da Svend var en ung mand.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:MissionsNyt/Henri.