Hvad ville Søren Kierkegaard have sagt?

I det forgangne år er der udkommet flere værker om Søren Kierkegaard, bl.a. to tykke forskningsværker om henholdsvis hans altergangstaler og hans forhold til herrnhuterne. Men der er også udkommet en lille bog om nogle af hans opbyggeligelige taler, der henvender sig til en bredere læsekreds.

I bogen ”Troens perspektiv” kommer dens tre forfattere, Helle Møller Jensen, Preben Kok og George Pattison med en let indføring i Kierkegaards tanker.

Bogen er en fremstilling af Kierkegaard som sjælesørger. Der er imidlertid ikke tale om en videnskabelig endsige populærvidenskabelig indføring i Kierkegaards rolle som sjælesørger, men om et tankeeksperiment: Hvad ville Kierkegaard have sagt, hvis jeg kom til ham med mine problemer?

Forfatterne har således taget fem af Kierkegaards opbyggelige taler og skrevet dem om til dialoger mellem kvinden KS og sjælesørgeren Kierkegaard (SK).

Bogen giver læseren en forfriskende og virkelighedsnær tilgang til Kierkegaards opbyggelige skrifter, og det er lykkedes virkelig godt. Dialogerne ligger – selv om de har en hel anden form og et andet sprogbrug – forbløffende tæt på de originale taler fra Kierkegaards hånd. Det er tydeligt, at forfatterne har forstået det dybere åndelige ærinde, som Kierkegaard har haft med sine opbyggelige taler.

Dialogerne handler om at blive sig selv. Og hvordan bliver man så det? Man må kort sagt erkende grænserne for sin magt, vove at være magtesløs, der hvor man er det – og blive realistisk om sig selv.

Netop dér kan Gud komme til. For, som det siges i bogen, ”jo mere du ved, at du ikke kan klare dig selv, jo mere behøver du Gud, og jo mere du fatter, at du trænger til Gud, jo mere værdighed får du” (s. 47f), ”og det er en ære at skylde Guds faderkærlighed alt” (s. 184).
I dette ligger også en erkendelse af, at man ikke ved, hvad der er det bedste for en selv, og at troslivet ofte går imod ens normale tankegang.

Hører man til dem, der kender til enkelte Kierkegaardcitater, men ikke har vovet at give sig i kast med hans forfatterskab, da man tror, det er for svært, så er her en oplagt og stærk anbefalelsesværdig bog til at komme i gang. Her møder man den vigtigste side ved Kierkegaard og tankerne fra den del af hans forfatterskab, som han selv anså som den væsentligste, nemlig de opbyggelige skrifter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gennem tiden er Kierkegaard af en række forfattere gjort til en sværttilgængelig filosof. Men sagen er, at han først og fremmest er teolog og kristen – og så er han og hans forfatterskab sjælesørgerisk. Denne side er heldigvis ved for alvor at blive opdaget, og det er der kommet flere gode bøger ud af den sidste tid – ”Troens perspektiv” er én af dem.

Troens perspektiv – i Kierkegaards opbyggelige taler.
Af Preben Kok, Helle Møller Jensen, George Pattison.
184 sider. 200,00 kr.
Eksistensen, 2021.