Løftet om en anden talsmand

Helligånden er den diffuse tredje part i treenigheden, som historisk har delt vandene for kirken.

Han har dog på ingen måde en birolle i Guds store drama. De første kristne var fuldstændig afhængige af Helligånden, da der jo ikke var en manual over livet som Jesu discipel. De første kristne havde godt nok Toraen, men NTs skrifter kom først til live, efter at Jesus var faret til himmels.

Tænk, hvor afhængige de første kristne var af Helligånden. De skulle forstå skrifterne i et helt nyt lys, og de skulle forsøge at fortolke Jesu mundtligt overleverede undervisning ind i en menigheds kontekst – det var aldrig forsøgt før. HÅ er naturligvis ikke opstået i NT. Han har altid har været der som en del af Treenigheden. I 1. Mosebog står der, at ”Guds Ånd svævede over vandene”. Vi læser i GT, at Gud på forskellige måder kommunikerede med mennesker ved Helligånden.

Pinsedag blev katalysatoren til en anden tidsalder – Helligåndens tidsalder. Ilden i Moses’ tornebusk og på himmelen under jødernes 40 år i ørkenen blev den personlige ild over den enkelte troende. Jesu død og opstandelse gjorde det muligt, at Gud nu kan komme tæt på en brudt menneskehed ved sin Helligånd. Han kan nu bo i hjerterne på dem, der modtager troens gave.

I Joh. 14 læser vi om tre forskellige aspekter ved Helligånden;

Helligånden er ”En anden” (person)

Han er ikke en upersonlig kraft, men en personlig ven. Han er lige så personlig, som Jesus var personlig over for sine disciple. Ordet ”En anden” på græsk betyder både forskellig fra og identisk. Faderen sender altså ”en anden”, som på én gang er forskellig fra og samtidig identisk med Jesus. Det betyder, at vi kan have en intim relation til ham.

”Helligånden er ligesom et par gode briller. De skal ikke ligge og pynte på bordet – vi skal tage dem på og betragte verden igennem dem.”

Helligånden er ”Sandhedens Ånd”

På græsk kaldes sandhed for alethia, som kan oversættes til “ikke at glemme”. Sandhedens Ånd er altså den, der hjælper dig til at huske, hvem du selv er. Helligånden hjælper os til at huske på og bevare troen på, at vores liv har værdi, og der er et formål med, at vi er her. Han opmuntrer og trøster dig, når du føler dig værdiløs og modløs. Han hjælper dig til at se dit liv og dit Gudsskabte potentiale.

Helligånden er ligesom et par gode briller. De skal ikke ligge og pynte på bordet – vi skal tage dem på og betragte verden igennem dem. Men alt er jo ikke altid godt i vores liv, og han fortæller os også sandheder om os selv, vi ikke nødvendigvis har lyst til at høre, når der er ting, vi har brug for at ændre for ikke at skade os selv og andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helligånden fortæller os desuden sandheden om, hvem Gud og Jesus er. Pga. af Helligånden er Bibelen så meget mere end blot en bog. Den bliver et mødested mellem Gud og os. Helligånden fortæller os sandheden om, at vi har en far i himlen, der elsker os, og en frelser, der har givet sit liv for os.

Helligånden er ”Talsmanden”

På græsk er ordet for Talsmanden parakletos, som betyder ”den der er tilkaldt”. På NT tid blev det ofte brugt om en juridisk hjælper, man kaldte til sig i en retssag – en forsvarsadvokat. Helligånden står altså ved din side og fører din sag. Han er for dig på alle tænkelige måder, når du dømmes af:

Dig selv: Vi er ofte vores egen hårdeste dommer. Vores hjerte og tanker kan være så destruktive og giftige, at vi har brug for en, der kan hjælpe os til at skelne mellem godt og ondt. Andre: Mennesker omkring os kan også stille spørgsmålstegn ved vores integritet, dømmekraft, motiver, osv. Helligånden hjælper os med at sortere i de input, vi får udefra, og kun tage det ind, som rent faktisk er relevant.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud: Som menneskehed er vi kollektivt anklaget for at have vendt Gud ryggen og inviteret ondskab, sygdom, død, lidelse, racisme, sexisme, forurening, osv. ind i verden. ”Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud” – står der i Romerne 3, 23. Men teksten fortsætter heldigvis: ”…og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.”

Helligånden prøver ikke at undskylde dine handlinger over for Gud. Han erkender din skyld, men påpeger blot, at straffen allerede er blevet sonet – at gælden er betalt. Det handler ikke om, hvem du er, og hvad du har gjort i dit liv. Talsmanden peger på, hvad Jesus har gjort for dig, og det forandrer alt!

Søndagens tekst: Joh. 14, 15-21

Jesus lover at sende Helligånden

15 Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. 16 Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal være hos jer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:17 Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I kender ham, for han er hos jer og skal være i jer.

18 Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken – og jeg kommer tilbage til jer igen.

19 Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang. Men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv – og det har I også.

20 Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er ét med min Far, og at I er ét med mig, ligesom jeg er ét med jer.

21 De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min Far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem.”

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk