København Vineyard har relationen i fokus

Vineyard-bevægelsen, hvis teologiske grundlag er Bibelen og trosbekendelsen, kom først til Danmark i 1997.

Vineyard-kirken har fokus på både den personlige relation til Gud og det menneskelige fællesskab. Det betyder fx, at der er en kaffepause midt i gudstjenesten, forklarer Emil Rindom Nørholm.

Engang var det Kristen videnskabs lokaler. I dag huser bygningen på Nyvej på Frederiksberg København Vineyard – en kirke, der er vokset støt, siden den startede for 25 år siden.

Stor diversitet

Jeg sidder med menighedens yngste præst, Emil Rindom Nørholm. Han er kommet til kirken fra Aarhus, hvor han studerede teologi og kom i Aarhus Valgmenighed. For 3 måneder siden blev han fuldtidsansat som præst i Københavns Vineyard, som han havde stiftet bekendtskab med gennem et praktikophold:

”Noget af det, jeg faldt for i menigheden, var den rummelighed og diversitet, jeg synes, der er her – samtidig med en stærk brand for Jesus og for udsatte – og et stort hjerte for fællesskabet. Det er dejligt at komme ind i en menighed, hvor der er mange forskellige slags mennesker.”

En kirke opstod

Vineyards rødder skal findes i Californien: ”Det hele begyndte i 1970-erne, hvor der kom en åndelig vækkelse og en karismatisk fornyelse blandt hippier, der blev kristne”, fortæller han.

”Fokusset var på Guds nærvær, og det var John Wimber, der var leder af bevægelsen. Han har for øvrigt været med til at inspirere mange danske kristne både med luthersk og frikirkelig baggrund. Efterhånden spredte bevægelsen sig i USA og videre ud i verden, og der er i dag Vine-yardmenigheder i over 100 lande. Det er en kirkebevægelse, der er vokset virkelig meget på kort tid. Kirken er jo ikke meget mere end 50 år gammel”.

Til Danmark i 1997

”I 1997 kom Vineyard til København. Så vi har 25-års jubilæum her til december. Kirken blev startet af en gruppe mennesker, som havde på hjertet at se mennesker i København møde Jesus, og Flemming Mølhede har været ledende præst helt siden begyndelsen. Det blev så den første officielle Vineyardkirke i Danmark. I dag er vi 4-500 medlemmer her i København. Siden har menigheden plantet kirker først i Roskilde, så i Odense, og senest er der for 4-5 år siden i løbet af ét år blevet plantet kirker i Helsingør, Rønne, Aarhus og Aalborg. Derudover var flere fra kirken involveret i at plante en Vinyardkirke i Malmø.

Vi drømmer også om at plante kirker i og omkring København. Det ligger så at sige i Vineyards DNA at være menighedsplantende. Vi ønsker at plante menigheder uagtet, hvor mange vi er. Vi plejer at sige, at vi ved Guds kraft ønsker at forvandle Danmark én kirke ad gangen. Men målet er ikke, at Vine-yard bliver stor, men at Guds rige vokser. Derfor betyder det tværkirkelige fællesskab med andre menigheder også meget.”

Relationel tro

Emil Rindom Nørholm er ny præst i København Vineyard.

Emil påpeger, at menigheden først og fremmest har en relationel tilgang til troen: ”Vi, som er præster, og de mennesker, som kommer i kirken, er naturligvis altid med til at forme kirkens teologi og praksis. Men Vineyardbevægelsen er samtidig knyttet sammen af et sæt værdier, som vi kalder Vineyard Values.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi bygger på Den apostolske Trosbekendelse og har en evangelisk kristendom. Med det mener jeg, at det er vigtigt, at vi læser i Bibelen og tror, at Gud taler til os derigennem. Så Bibelen og kirkens tradition betyder meget for os. Dermed bliver kirken ikke rodløs, og det er ikke os selv, der opfinder noget.

Men vi praktiserer det på en meget relationel måde, hvor vi altid gerne vil være i samtale med hinanden i kirken om, hvilken retning vi er på vej mod som kirke. Det er vigtigt, at vi taler med hinanden om, hvad vi tror på, så vi hele tiden forholder os til det og er åbne for at lade os forme af Gud og blive ledet af Helligånden – også teologisk.”

Kom og se

Den relationelle tilgang til troen betyder også, at menigheden ikke skriver så meget på deres hjemmeside om, hvad de tror på:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi vil gerne invitere folk til at komme og opleve det, være her og samtale om, hvad vi tror på – og vi inviterer Gud til at komme og tale til os. Vi ser menigheden som en familie. Derfor har medlemskab af kirken en betydning. For med det siger den enkelte, at det er her, jeg hører til – og jeg tror, det er sundt at finde ind i et fast fællesskab og finde en kirke, hvor man kan sige: ”Det her er min kirke”. Vi håber at kunne være en sådan kirkefamilie for alle mulige forskellige slags mennesker.”

Den relationelle tro

Når Emil understreger vægten på den relationelle tro, tænker han både på relationen til Gud og til menighedens medlemmer indbyrdes:

”Vi kommer i kirke for at mødes med Gud, og vores fokus i kirken er den personlige relation til ham. Men vi har også fokus på den vandrette relation. Vi er en kirke med masser af fællesskab. Fx har vi kaffepause midt i gudstjenesten. Efter gudstjenesten har vi fællesspisning, eller vores bar er åben. For vi mener, det er vigtigt, at vi ser og snakker med hinanden. Gud er jo en Gud, der ser os, og vi vil også gerne være en kirke, hvor vi ser hinanden. På den måde skal det relationelle til Gud gerne blive til noget relationelt til hinanden. Sådan som Gud er, vil vi gerne være overfor hinanden. Så vi taler hele tiden om at være et inkluderende fællesskab, og vi vil ikke bare tale om det, men også praktisere det.”

De tre I’er

Det inkluderende er også ét af tre I’er – inkluderet, inspireret og involveret – som er vigtige i Vineyard:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det er vores drøm, at vi som kirke er sammen om at være inkluderende. Selvom der er et velkomstteam til gudstjenesterne, skal vi alle være gæstfrie. Så vi øver os alle på at være inkluderende. For fællesskabet er utrolig vigtigt. Solokristendom er meget svært. Vi har brug for hinanden. Alle tre I’er handler både om Gud og fællesskabet i menigheden. Så vi tænker både på at være inkluderet i Gud favn og menighedens fællesskab. Det inspirerede handler om, at vi sammen inspirerer hinanden i vores tro på Jesus og hele tiden peger hen på ham og holder os ham for øje som vores ven, frelser og Herre. Når vi taler om at være involveret, tænker vi på at være involveret i hinandens liv, i Guds mission, i vores by og involveret i vores egen tro på Gud, så det bliver en personlig tro.”

Vendt mod København

Det er vigtigt for menigheden, at alle aktiviteter er tilgængelige for alle:

”Det gælder også netværksgrupperne. Det er et princip. Vi har ikke én netværksgruppe, der er lukket.”
Samtidig er menigheden engageret i meget socialt arbejde i København:

”Vi har det, vi kalder ”Tjen København”. Bl.a. har vi hver måned ”Family Time” her i kirken, hvor vi inviterer familier til at spise mad sammen. Her kommer familier med mange forskellige baggrunde. I det hele taget har vi en del arbejde for børn – også dem i menigheden.

Så har vi ”Mission julegave”, som er et kæmpestort juleprojekt, hvor vi får brugt tøj og legetøj i god kvalitet doneret. Her kan familier komme, og forældrene kan vælge gaver til deres børn, mens børnene har aktiviteter i et andet lokale. Næsten 1000 børn får julegaver gennem det arbejde.

Udover det har vi bl.a. ”Plan A”, hvor vi tager ud til thaimassageklinikker og beder for kvinderne. Her har vi også juleuddeling.
På samme måde har vi netop startet en fængselsbesøgstjeneste. Vi vil gerne, at Guds kærlighed bliver helt praktisk og konkret i menneskers liv.”

Se også hjemmesiden: www.kbhvineyard.dk