Skæbner i krig og kærlighed

Dette er en anderledes slægtsroman end den traditionelle og bygger på breve fra 2. Verdenskrig, som dukker op efter års tavshed og hemmeligheder.

For inden krigen har to mennesker giftet sig på tværs af nationalitet. En dansk bølgepapfabrikants datter med en tysk journalist. De mødes i 1932 ved et kostumebal og finder sammen, fordi ingen af dem har klædt sig ud! Det udvikler sig til stormende forelskelse, ægteskab og et barn født i Leipzig, men også års adskillelse; deraf de mange breve.

Skønlitteratur eller dokumentar

Bogen er skønlitterær med dokumentariske træk. Det er en god blanding, som gør en slægtsroman levende og spændende for en bredere læserkreds. Det sker med seriøse analyser af hovedpersonernes politiske og religiøse holdninger samtidig med, at brevenes nærstudium viser to liv, som gradvis tager farve med kærlighedens og håbets styrke i centrum.

Det er beskrevet litterært i samspil mellem bogens to forfattere og illustrerer, hvilke spørgsmål man kan stille ud fra det, som ikke er nedfældet af morfaren. Netop dette driver fortællingen frem som en roman.

Historien er hjerteskærende om krigens ubønhørlige konsekvenser, intens kærlighed på afstand, langvarig adskillelse og et liv som tysk flygtning i eget land og problemerne med at blive forenet med hustru i efterkrigstidens Danmark. Samtidig er det et eksempel på, hvordan man kan slægtsforske i et andet land end Danmark, afhængig af sted, tid og tilgængelige kilder.

Tro, håb og politik

Ægteparret Nejsum og Bidstrup har opholdt sig i Leipzig, Nejsums morfars by. Her begynder historien med at læse breve, gå på arkiver, læse tysk historie og udvalgte bøger for at kunne belyse brevene, deres indhold, og omstændighederne, som de er affødt af.

Et vigtigt spørgsmål i alt dette er morfarens politiske relation til Nazi-regimet, først som journalist, siden som soldat. Det er ikke nemt at trænge ind i, men besøg på morfarens tidligere arbejdsplads, en avis redaktion i Leipzig, løfter sløret uden at give endegyldige svar, men troværdige gisninger.

Morfarens breve er fyldt med bønner til Gud, om hans hjælp, om håb. Og til sidst er selv ordet håb problematisk. Og holder troen – eller hvad? Og hvorfor begik morfaren selvmord som 77-årig efter flere års fredelig liv i Danmark? Er svaret alligevel i brevene og i den opslidende tid under og efter krigen? Læs selv! Bogen er yderst relevant og tidligere udgivet som podcast på Podimo: ”Min morfars breve fra krigen”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Peter Nejsum og Ulla Bidstrup: Min morfars hemmeligheder – Brevene fra Anden Verdenskrig. 280 sider. 300 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag