Aarhus: Temadag om ’Omsorg i sygeplejen’

Hvordan bliver der plads til omsorg i et presset sundhedsvæsen?

Den 17. marts holder Dansk Kristelig Sygeplejeforening temadag om omsorg på Diakonhøjskolen i Aarhus. Dagen efter holder foreningen landsmøde og generalforsamling.

Sundhedsvæsenet er under pres, og derfor er det ekstra svært at finde tid og overskud til de bløde værdier, fastslår DKS i omtalen af temadagen.

– Vi er filtret ind i krav om overholdelse af tjeklister og tidsfrister, som kan virke meningsløse, og som vi umiddelbart ikke har indflydelse på, men som skal overholdes. Bløde værdier som omsorg bliver skubbet ud af effektiviseringer, tidsoptimering og ressourceknaphed. Men omsorg er ikke noget ekstra, der skal passes ind. Omsorg er selve essensen i plejen. Når omsorgen er det centrale, hvordan kan vi så sikre den i faget? spørger DKS.

Om formiddagen stiller Charlotte Delmar (professor i sygepleje), skarpt på temaet ud fra en sygeplejefaglig vinkel. Efter frokost vil filosof, debattør og tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, tale om Omsorgens værdi, funktion og prioritet og efterlade refleksioner til mulige svar.