Ekstra 9 mio. fra Danida til dansk hjælp i Yemen og Sudan

ADRA Danmark har via Danida fået ekstrabevillinger til klimatilpasning i Darfur og fødevarehjælp i Yemen.

Tidligere programchef Bjørn Johansen, der nu er på pension, har altid været god til at få folk til at smile, uanset hvor i verden han har befundet sig, oplyser ADRA Danmark. Foto: Signe Lund Christensen

Kort før jul fik ADRA Danmark besked om, at Danida bevilligede ekstra ni millioner kroner til projekter i Yemen og Sudan med fokus på henholdsvis fødevarehjælp og støtte til klimatilpasning.

ADRA Danmark fik ekstra fem millioner kroner til klimatilpasning i Darfur, Sudan, og fire millioner kroner ekstra til mad i Yemen. I forvejen er ADRA Danmark på finansloven som modtager af midler til nødhjælps- og udviklingsarbejde i disse lande.

”I 11. time af 2022 modtog vi to dejlige julegaver, som vi dog også har kæmpet hårdt for. Både Darfur og Yemen er steder, hvor de humanitære behov kræver omverdens opmærksomhed og hjælp,” udtalte generalsekretær, Jens Vesterager.

Hjælp til sultende i Yemen

En lille dreng i Yemen med alle de madvarer, hans familie har valgt ved en tidligere nødhjælpsindsats fra ADRA. Fire mio. kroner fra Danida er nu øremærket til Yemen. Foto: ADRA Yemen

Krigen i Ukraine har også negative konsekvenser i Yemen: Hele 44 procent af den hvede, landet importerer, kommer normalt fra Rusland og Ukraine, og kiloprisen er eksploderet på grund af konflikten. De nuværende høje priser på mad, brændstof og gødning forværrer også de i forvejen barske levevilkår for mennesker i Yemen.

Situationen bliver kaldt ’verdens værste humanitære katastrofe’. Børn og voksne sulter, og sygdomme får lettere tag, så dødeligheden er høj. Over de næste seks måneder vil ADRA månedligt uddele madkuponer til 400 udvalgte familier (ca. 2.400 personer) i Basateen; en bydel i havnebyen Aden, hvor mange internt fordrevne fra afrikanske lande opholder sig.

Modtagerne skal indløse kuponerne hos sælgere, som ADRA har indgået aftale med på de lokale markeder. På den måde kan indsatsen være med til at holde gang i den lokale økonomi, og familierne kan selv vælge den mad, de ønsker. Oplysningskampagner om ernæring bliver en del af indsatsen. Familier med meget underernærede børn vil fx få undervisning i, hvordan man bevarer flest mulige vitaminer under madlavning.

Klimatilpasning i Darfur

”Såvel i Sudan som i Yemen har ADRA i forvejen indsatser, der finansieres af Danida. Derfor har vi allerede stort kendskab til behovene og de nødvendige netværk på plads,” forklarer generalsekretæren. I staten Vestdarfur i Sudan bygger det nye projekt således på en indsats, der styrker befolkningens modstandsdygtighed og evne til at dyrke mad og tjene penge trods klimaforandringer.

Småbønder lærer fx om bedre dyrkningsmetoder, jordforbedring, hvordan man holder på det livgivende vand under tørke eller beskytter jordstykkerne mod oversvømmelser. Der vil også være støtte til systemer, der kan varsle bønderne om klima-og vejrforhold, så de bedre kan planlægge og tilpasse deres afgrøder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lokalbefolkningen skal også lære at holde de rette myndigheder ansvarlige for levering af ydelser som fx vandreservoirer eller kunstvandingssystemer.