’All round – kristendom’

Af Jens Fischer-Nielsen

Jeg talte for nogen tid siden med én, som sidste sommer havde været både på FDF-landslejr og på SommerOase med sin familie. Det fremtrædende i erindringen var, at forkyndelsen på FDF-lejren handlede mest om Guds kærlighed og på SommerOase mest om det, vi skal gøre.

Det fik mig til at tænke, at det måske havde været bedre, hvis begge dele havde været mere jævnbyrdigt med begge steder.

– Hvis der tales for meget om Guds kærlighed, kan Gud i vores opfattelse blive til én, der smiler til alle sider og er ligeglad med rigtigt og forkert, og med om vi overhovedet gider finde ud af hvem han er, og hvad han vil os.

– Hvis der tales for meget om det, vi skal gøre, inkl. at åbne os og modtage åndelige gaver, at bede rigtigt, at tjene og finde ud af hvad Gud har gang i for at tage del i det osv, – ja, så kan vi ende i en anden grøft. Vi kan ende med at få en idé om, at vi kan kontrollere Gud, hvis vi altså kan finde ud af forholde sig til ham på den rigtige måde. Eller vi kan få åndeligt stress, sådan som det skete for nogle af dem, der kom med i ”fremgangsteologi-bølgen” for år tilbage.

En tredje mulighed oplevede jeg engang hos en prædikant i Bangladesh. Han ophøjede bare Jesus. Undervejs i prædikenen fik man en stærk fornemmelse af, at ”wow hvor er vi privilegerede ved at have sådan en vidunderlig Herre og Frelser”. Man fik umiddelbart lyst til at tjene ham og gøre 100 procent, hvad han beder os om. Jeg har tit tænkt på denne ”Jesus-ophøjelses-prædiken” som et ideal for forkyndelse og undervisning.

Det var en usædvanlig prædiken i den bangladeshiske sammenhæng. Mange prædikanter derude er stærkt moraliserende. Ofte lyder det: Hvis du ikke anstrenger dig, hvis du ikke tror uden at tvivle og hvis du ikke holder op med at synde, så vil Jesus ikke høre dine bønner, og du kan ikke regne med hans velsignelse.

Men tilbage til danske forhold. Jeg ville ønske at begge de danske lejre fandt en afbalanceret vægtlægning i forkyndelsen, en slags ”all round kristendom”.

– En gammel dame i Esbjerg fortalte mig, at hun var glad for, at hun var blevet over 90, for nu havde hun fået det hele med. Hun sagde: ”Da jeg var barn lærte jeg om Gud-Fader blandt grundtvigianerne. I min ungdom lærte jeg om Gud-Søn, Jesus, i KFUM/KFUK – og nu i min alderdom har jeg lært om Gud-Helligånd hos karismatikerne. Hvis jeg ikke var blevet så gammel, havde jeg nok ikke nået hele vejen rundt og fået det hele med”.

FDF og Oasebevægelsen – og grundtvigianerne for den sags skyld, bliver nok ikke slået sammen. Så for at få det hele med, bliver vi måske nødt til at cirkulere rundt mellem de forskellige ”lejre” – eller kunne det tænkes, at ”all round-kristendom”, sammen med ophøjelsen af Jesus, vinder fremgang indenfor alle ”lejre”?

Det er i disse måneder, at indslag til den kommende sommers lejre og stævner forberedes. Det er derfor nu, vi skal bede Gud give inspiration og visdom til arrangører, mødeledere, talere og prædikanter så de når rundt om hele kristendommen i deres forkyndelse og undervisning. Arrangementerne kan derved blive til endnu større velsignelse.

– Husk forresten at få booket ferie og få dig/jer tilmeldt et sommerstævne eller en sommerlejr! Der er altid noget godt at opleve både for børn og voksne!