Nu brænder Tommy uden at brænde ud

Tommy Gubis ild blev tændt på YWAM-Bibelskole i USA. Tilbage i Danmark blev han døbt og kastede sig ud i et væld af kristne aktiviteter. Han startede husgruppe op, brændte ud og lukkede gruppen ned. Tommy Gubi har lært ikke at tage for meget ansvar for andre, men at lade Gud om det.

Tommy Gubi er 49 år, gift og bosat i Rødekro med kone og børn. Privatfoto

I 2001 sad nu 49-årige Tommy Gubi med sin kone Mette en aften derhjemme og læste i Bibelen. I sig selv var der ikke noget nyt i det, for de var begge opvokset i kristne familier. Den aften ramte Markusevangeliets ord i kapitel 16:17-18 dem.

For gennem hele deres kristne opvækst og liv havde de aldrig brugt tungetale eller set dæmonuddrivelse og helbredelse ved håndspålæggelse i Jesu navn, som passagen beskriver som tegn, der skal følge dem, der tror. ”Hvorfor har vi ikke set det før?” tænkte de. De ønskede at opleve mere med Gud, og et halvt år senere tog de på YWAM-Bibelskole i USA. Nærmere bestemte i byen Denver i delstaten Colorado.

Ild tændt i USA

Før USA-turen havde Tommy Gubi kun en enkelt gang set et menneske komme til tro, da der kom en ny troende ind i ungdomsklubben i Luthersk Mission i Esbjerg. I USA oplevede Tommy og Mette at se flere mennesker give deres liv til Jesus, og det skabte et stærkt ønske i dem efter at se mennesker frelst. På bibelskolen blev de tændt af Helligåndens ild. De begyndte for første gang at tale i tunger, hvilket var nyt efter deres opvækst i Luthersk Mission.

”Så da vi kom hjem, så tænkte vi: ”Nu skal vi frelse hele verden.” Men sådan skete det ikke,” fortæller Tommy Gubi og bryder ud i grin: ”Det skete ikke.” Hjemme igen i 2003 efter et halvt år i USA begyndte Tommy Gubi at bede lidt for sine naboer. Han så ikke det store, selvom han også fastede og råbte og bad til Gud om mere.

Løst af lyst

Den 18. september 2009 blev Tommy Gubi voksendøbt, hvilket blandt andet satte ham fri for afhængighed af at se porno. ”Det var jo en enormt livsforvandlende ting for mig at slippe ud af min synd og alt det, jeg bøvlede med,” siger Tommy Gubi. Allerede som 14-årig begyndte han at se porno, selvom han godt vidste, at det var forkert. I 20 år var han bundet i et dobbeltliv, hvilket han kalder ”helvede på Jord”. Tommy oplevede, at han i dåben blev sat fri fra en ånd af lyst.

”Det var jo en enormt livsforvandlende ting
for mig at slippe ud af min synd
og alt det, jeg bøvlede med”
– Tommy Gubi

Kort før han tog på bibel-skolen i USA, sagde han til sin kone: ”Det er, som om jeg slås med Satan hver eneste dag.” På bibelskolen i USA oplevede Tommy Gubi et personligt møde med Helligånden og følte det med egne ord, ”som om Gud kunne lide mig” og fik for første gang en form for frelsesvished:

”Jeg havde brug for at mærke, at han var virkelig,” siger Tommy Gubi.

Husgruppe med svigerfamilien

Det personlige gennembrud fik Tommy Gubi til at arbejde hårdt for, at andre måtte opleve samme frihed. I 2011 tog han med på gaden for første gang og så mennesker her i Danmark blive helbredt. Han fik en forståelse af, at han kunne gøre de ting, som præster typisk gør; så han gik i gang med at bede for folk, uddrive dæmoner, undervise og døbe. Det gav gejst, og kort efter bad han for en mandlig kollega med gigt i ryggen, som blev totalt helbredt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvor kollegaen før var ateist, kom han til tro på Jesus, hvilket tændte en lokal brand i svigerfamilien: Kollegaens kæreste, kærestens forældre, bedsteforældre og søster kom til tro.
Så startede Tommy Gubi en ugentlig husgruppe for kollegaen og svigerfamilien, og sammen med sin kone Mette stod han for det hele. Efter et år blev det for meget, og Tommy Gubi lukkede gruppen ned. ”Jeg fandt ud af, at det er hårdt at arbejde med mennesker,” siger Tommy Gubi.

Udbrændt

Tommy Gubi havde nok at se til, når han med sine mange blækspruttearme lagde hænderne på syge på gademission, drev sin hjemmeside (www.oplevjesus.dk), lavede YouTube-videoer til sin Tommy Gubi-kanal og holdt foredrag. Derudover forberedte han ugentlig undervisning til husgruppen med de nye kristne, som også fik serveret kaffe og kage til, foruden at huset skulle støvsuges og se ordentligt ud før mødet.

Han oplevede, at de nye kristne i husgruppen i starten spejlede sig meget i ham, og at de også mistede gejsten, når han gjorde det. ”Det var en enorm tyngde, jeg tog ind over mig selv, hvor jeg ligesom sagde: Jeg er jo ansvarlig for de her menneskers frelse,” husker Tommy Gubi. Dengang arbejdede Tommy Gubi som kørelærer, og modsat det trafikale arbejdsliv fulgte de nye kristne ikke altid hans anvisninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han var klar til at gå igennem ild og vand for de mennesker, han søgte at discipelgøre. For eksempel kastede han 25.000 kroner stort set ud af vinduet til samme bibelskole i USA, som han selv var på, til en mand fra Sønderborg, som så droppede ud efter en uges tid. ”Jeg lærte den vigtigste lektie, tror jeg: Nogle gange vil jeg deres frelse mere, end de vil den,” siger Tommy Gubi.
Få uger efter oplevede Tommy Gubi forsørgelsen fra Gud, da han fik det dobbelte beløb ind på kontoen igen: 50.000 kroner.

”Jeg lærte den vigtigste lektie, tror jeg:
Nogle gange vil jeg deres frelse mere,
end de vil den”
– Tommy Gubi

Husgruppe uden åg

Ovenpå det intensive år med den første husgruppe tænkte Tommy Gubi, at han aldrig mere skulle have husgruppe. Men en aften for seks år siden var en nytilflytter til middag, hvor han spurgte: ”Har I husgruppe?” Og nej, det havde Tommy og Mette i hvert fald ikke, og det skulle de heller ikke have, lød svaret først. Men for den nytilflyttedes skyld endte de med at sige ja til at starte husgruppe op. Denne gang på en ny facon, hvor Tommy ikke lod sine skuldre overdænge med tunge åg.

Husgruppen foregår på den måde, at de mødes hver 14. dag onsdag aften kl. 20 og deler trosliv hjemme hos Tommy og Mette. Nu skiftes de til at have kage med. ”Alle kan holde husgruppe, som jeg gør,” vurderer Tommy Gubi. Under corona-nedlukningerne voksede husgruppen af sig selv, hvor en del corona-kritikere og tidligere new agere sluttede sig til.

”Folk er kommet og gået i gruppen. Jeg har ikke jagtet de mennesker, der ville videre. Vi er alle selv ansvarlige for vores kristenliv,” siger Tommy Gubi. Den dyrt købte erfaring, om at der er grænser for, hvor meget ansvar man skal tage for andre, gør, at han nu rent faktisk er glad for at have husgruppe og forestiller sig at have det resten af sit liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Husgruppen

En typisk aften i husgruppen forløber således:

  • Godaften og snak om løst og fast de første ti minutter Nadver
  • Bøn med eventuel håndspålæggelse
  • Kaffe på kanden, kage med på skift
  • Deling om, hvad man har oplevet siden sidste møde herunder problemstillinger
  • Spørgsmål til skriftsteder og teologiske emner tages op
  • En helt sjælden gang lovsang
  • Af og til bibellæsning