Tilbage til Jesu tid

„Jeshua“ oplevet gennem bipersonerne, bl.a. Maria MagdaleneLohses Forlag har netop startet udgivelsen af en ny romanserie „Zions håb“ af Bodie & Brock Thoene, der allerede har en meget stor udgivelse bag sig i Danmark.De er især kendt fra serierne „Zion-krøniken“, „Zion-pagten“ og „Zion-arven“, der alle handler om tiden før og omkring den israelske stats gendannelse i 1948.
Men vi kender dem også fra Modets skumring om 2. verdenskrig i Europa og „Galway-krøniken“ om årsagerne til konflikten i Nordirland.
Med den nye serie, „Zions håb“, er vi tilbage i det gamle Israel på Jesu tid. Måske er der her tale om en 3-binds romanserie om Jesus, hvor man gennem bd. 1 Vand til vin langsomt nærmer sig hovedpersonen gennem Maria Magdalene, i bogen kaldet Miriam fra Magdala og den romerske centurion Markus.

Undervejs med Maria Magdalene

Miriam har skandaliseret sig selv gennem et udsvævende liv med mænd, deriblandt den romerske Markus. Hun hjemsøges af barndomsminder om moderens død og søger fortvivlet efter kærlighed og en mening med sit liv.
Markus er udstationeret i Galilæa og må kæmpe hårdt mod politiske intriger og hensynsløse rivaler for at bevare sin stilling i det romerske magtapparat.
De bliver begge optaget af og draget til den mystiske profet, Jeshua, der af nogle bliver betragtet som en spændende rabbi, der prædiker og helbreder og af andre bliver han sammen med Johannes Døberen betragtet som en trussel mod den romerske provins. Via Miriam og Markus nærmer vi os gennem romanen mere og mere Jeshua, som nok skal vise sig at være seriens egentlige hovedperson, der i bd. 1 mest optræder som en biperson.

Jeshua – noget særligt

Miriam oplever at venindens søn, Boaz, bliver helbredt af Jeshua og Markus er den romerske legionær, der kommer til og beder om helbredelse for sin syge dreng, her hans til ukendelighed mishandlede medhjælper, som han betragter som sin søn. Drengen er helbredt, da han vender tilbage. Både Miriam og Markus når frem til en erkendelse af, at der er noget særligt med denne Jeshua. Miram opdager livet på ny og „og nåden skaber et nyt hjerte i hende“, så hun kan trænge ind i farisæeren Shimons hus for at vaske og salve Jeshuas fødder med den meget kostbare nardussalve.

Stor indsigt i Bibelen

Forfatterparret viser med denne nye bog igen, at der ligger et stort reseacharbejde bag deres bøger. Bogen giver indtryk af deres store viden og indsigt omkring begivenheder og personer, som vi kender fra Bibelen.
Jeg har med stor og udelt begejstring læst forfatterparrets tidligere udgivelser på dansk og så med stor spænding hen til denne nye serie. Men jeg må erkende, at den ikke har den samme intensitet og spænding, som de tidligere bøger. Den er langsom i optrækket og man skal mere end 100 sider hen i fortællingen før den begynder at fænge, men efterhånden dukker så noget af den savnede intensitet op og hen mod slutningen får man da lyst til at gå videre med bd. 2, Brød fra himlen, der udkommer til september og bd. 3, Uskyldigt blod, der efter planen skal udkomme i 2004.
Min læsning af netop denne roman får mig til igen at spørge: Hvorfor vores egen Poul Hoffmann endnu ikke har fået skrevet romanen om Jesus set gennem Maria Magdalenes øjne. Har vi mon den til gode? Den er bestemt ikke blevetoverflødiggjort af den nye serie fra Bodie & Brock Thoene.

Bodie & Brock Thoene:
Vand til vin
Zions håb – bd. 1
360 sider • 299 kr.
Lohse