Hvorfor stinker der overalt?

Tæt på, hvor jeg bor, ligger der en fabrik, som bl.a. tørrer fisk om til dyrefoder. Som man kan forestille sig, udspreder den en stank af gamle fisk, der ikke ligefrem forhøjer livskvaliteten. I starten gik det kun ud over en række huse, som ligger ude på landet tæt på fabrikken. Men så fik fabrikken påbud om at rejse en højere skorsten, som kunne sende stanken længere væk. Så nu når stanken helt ind i byen.
Altså – i et kortsigtet forsøg på bessermachen gjorde man i virkeligheden tingene værre for mange flere.
Også på det moralske område har vi desværre ofte forværret og ikke forbedret forholdene.
Alle kan se, hvor skadelig narkoen er for alle dem, der bruger den – og for deres omgivelser. Hvordan løser vi så det problem? Vi afkriminaliserer besiddelsen af narko. Hjælper det? Nej, tværtimod. Men politikerne tør ikke gøre det rigtige.
Vore største sociale problemer i Danmark hænger tæt sammen med alkoholmisbrug. Vold og trafikuheld skyldes også især sprut. Men gør vi noget seriøst for at stoppe det? Nej, vi drikker ved alle anledninger og er stolte af vort „afslappede“ forhold til alkohol. Hjælper det? Nej, selvfølgelig ikke, unge drikker i en stadig tidligere alder, og svage kan ikke stoppe.
Seksualforbrydelser på både børn og voksne kan ofte spores tilbage til pornografi. Men har vi gjort noget for at standse denne forurening af menneskers sind? Nej, tværtimod, vi er stolte af vort „frisind“, og medierne fyldes af porno.
Da AIDS begyndte at slå mennesker ihjel, førte det ikke til nogen form for moralske overvejelser. Tværtimod har diverse AIDS kampagner været med til at legitimere et uansvarligt sexliv med mange partnere og homoseksualitet.
Vi må se i øjnene, at vort holdningsløse samfund ikke evner at rette op på problemerne, men kun at forkludre dem. Hvorfor mon? Fordi vi mangler moralske og etiske pejlemærker. Vi mangler den kristne tro, som sætter os i stand til at skelne – mellem ondt og godt.