Hvem er Ordet

Hvordan kan det være, hvis vi slår op i en almindelig Bibel, Joh. 1: 1-5. så står der, I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Men slår vi op i samme Kap. i den nye Bibeloversættelse 1992, så står der godt nok, I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,og Ordet var Gud. Men nu har de slettet disse to ord (Dette og det) og i stedet der, Han var i begyndelsen hos Gud. Det blev til ved Ham og uden Ham blev intet til af det, som er. I Ham var liv og livet var menneskers lys. Her mener jeg, at to skriftsteder fra Åb. 22: 18-19. er overtråt. Her står nemlig, Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager som der er skrevet om i denne bog, og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud påtage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne Bog.

Thomas Rasmussen
Glentevej 9. st. tv.
5700 Svendborg