Lidelse og Herlighed

Israel er et godt eksempel, på Lidelse og Herlighed. Næppe har et folk været udsat for mere Lidelse end dette folk, ikke mindst i vor tid, med Holocaust. Men til gengæld er den største Herlighed kommet fra det folk gennem Jesus, og Han sagde i Joh. 17, 22 og den „Herlighed Gud har givet mig, den har Han givet dem, der tror på ham, så vi forstår at julegaven er pakket ind med Lidelser og det kræver udholdenhed at få den pakket ud.

Å.A. Gadbjerg