Et voldeligt overfald

Brev:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil bede dig gå i forbøn for mine kære og bede dig sende en salvedug.
Min søn lider af svær migræne, synsforstyrrelse og hjernetræthed efter et voldeligt overfald. Han bor alene med en dejlig datter, der desværre har hyppige, natlige opkastninger. Hendes mor har psykiske problemer. Jeg har bedt for dem alle 3, men er gået træt i forbønnen. Min søn tror på Gud.
”Håbet”, Sjælland
N.B.
Tak for den gerning, du udøver. Må Guds velsignelse stedse være over dig. Du bad for nogle år siden for min migræne ved et møde. Den er forsvundet. Tak. Jeg ville gerne have en mødeplan tilsendt.
Tak for alt

Svar:

Trætheden kom

Kære ”Håbet”
Selv om Bibelen opfordrer os til altid at bede og ikke blive trætte, så kender vi nok alle til den oplevelse, at trætheden kom, så vi ikke magtede at være udholdende i bønnen. Da er det godt, at vi har forbønnens dimension, at vi kan bede for hinanden. Jeg har sendt dig en salvedug, og jeg vil bede for dine kære.