Med Salme 23 som let bagage

Max Lucado er igen aktuel med en forkyndende bog af den særlige „Lucado-slags“Hyrdesalmen. Salme 23. Du kender den sikkert og har læst den mange gange. Den emmer af tryghed og trøst. Kan man skrive en hel bog om den? I hver fald har Max Lucado gjort det. 18 små kapitler og en konklusion.Boganmeldelse
Af Tove Østergaard

Og som han har bevist det så mange gange før, evner han at komme adskillige spadestik dybere end de fleste, der har prædiket over denne tekst. Med stor indsigt og evnen til at undres og glædes intakt tages sætning for sætning frem fra Salme 23 og spækkes med situationer fra hverdagen – både fra salmeskriveren og hyrden Davids og fra Max´s egen.

Gør op med falske gudsbilleder

Vidste du f.eks., at hyrder salver fårenes snuder for at beskytte dem mod farlige insektbid?
Eller at grønne enge er meget svære at finde, hvor David vogtede får, og at det krævede stor udholdenhed og kendskab at finde dem?
Lucado gør op med falske gudsbilleder, som han sammenligner med en lampeånd, verdens sødeste bedstefar eller en travl far.
Parallellerne til nutiden er af og til noget amerikanske, men oftest rammer de plet, og Lucado kommer både dybere i Salmens mange budskaber og vidt omkring i en kristens hverdagsliv.

Blive unødige byrder kvit

Lucado bruger Salme 23 til at vise læseren, at hvis hyrdesalmens budskab tages alvorligt, kan man blive mange unødige byrder kvit. Kufferter og tasker proppet med utilfredshed, skuffelse, misundelse, skyld og meget andet kan vi trygt lade stå, og med Salme 23 som let bagage få et rigere liv med Gud.

Max Lucado:
Med let bagage
144 sider • 169 kr.
Lohse