Spændende og anvendelig bog om parforholdet

Giver mange eksempler på, at kærligheden har fundet veje – selv under svære betingelserRob Parsons, også kendt fra bøgerne Tres minutter for par og Tres minutter for far, har igen skrevet en rigtig spændende og anvendelig bog om parforholdet. Par-sons arbejder i ”Care for the Family” og har herigennem haft kontakt med mange ægtepar.Boganmeldelse:
Af Ena & Kjeld Lykke Olesen

Bogens titel indikerer, at kærligheden er i stand til at finde veje under mange forskellige betingelser, men at vi er nødt til at give den plads.
Hovedessensen i bogen er, at vi aldrig må tage hinanden for givet, samt vigtigheden af at give hinanden opmærksomhed og anerkendelse.
Noget af bogens styrke er, at den ikke giver udtryk for at rumme en masse færdige løsninger og svar. Tværtimod udviser den en dyb respekt for de vanskeligheder, vi som ægtepar møder. Parsons inddrager mange eksempler fra sit eget ægteskab med Dianne. Herigennem forstår man, at de heller ikke er det perfekte par, men også har gennemlevet deres del af de vanskeligheder, der kan ramme os alle.
Bogen er på ingen måde problemfikseret. Man sidder ikke tilbage med følelsen af, at ægteskabet bare er tungt, slidsomt arbejde. Tværtimod indgyder bogen håb om, at man kan få et godt ægteskab, når kærligheden gives de rette betingelser. Flere gange bruges udtrykket „de gode nyheder er, at vi kan ændre os”. Der er mange praktiske forslag til, hvordan man kan samtale og arbejde sammen som ægtepar. Både hvis man er kørt fast i svære problemer, og hvis man har et velfungerende ægteskab. Målgruppen er kort sagt alle ægtepar.
Bogens emner kommer stort set hele vejen rundt:
• Kommunikationen, som er det område, Parsons møder flest problemer på. I ægteskabet må vi kæmpe for at holde fast ved samtalen, tale og lytte.
• Vores fortravlede tid berøres, så vi alle kan se vigtigheden af at tage os tid til hinanden i ægteskabet.
• Et ord til fædrene om at være nærværende i deres børns liv.
• Seksualitet beskrives på en fin og smuk måde, så man begynder at forstå, hvorfor det er så vigtigt at kende forskellen på mænds og kvinders måde at reagere på.
• Et svært emne som utroskab berøres. Hvorfor det sker, og hvordan det kan forebygges.
• Der er praktisk hjælp til at arbejde med en vanskelig økonomi.
• Og endelig sidste kapitel med samme navn som bogens titel. Her, som i hele bogen i øvrigt, er der mange eksempler på, at kærligheden har fundet veje hos ægtepar under svære betingelser. Men – den har fundet veje. Til slut en opfordring til at begynde arbejdet i dag.
Der benyttes mange forskellige virkemidler i bogen. Udover de mange eksempler fra Parsons eget og andres ægteskaber, benyttes breve, digte, billeder og sammenligninger. Det er med til at gøre bogen spændende og læseværdig. Man har svært ved at lægge den fra sig, og det skal man i virkeligheden heller ikke. Bogen er en arbejdsbog, man kan tage frem igen og igen.
Selv om der allerede findes mange kristne bøger om emnet, er det absolut pengene værd at udvide samlingen med Kærligheden finder veje. Vi håber, den finder vej under mange juletræer, hvis man da kan vente så længe.

Rob Parsons:
Kærligheden finder veje
166 sider • 199 kr. • Lohse