Stikord til overvejelse

Højlund behandler ord, der stikker – og flytterStikord hedder den seneste bog fra Henrik Højlund. Den er bygget på en række oplevelser, opdagelser, erfaringer samt litterære kilder – delt ud på korte og afsluttede afsnit. Derfor er Stikord også en bog med mange sider, selv om den er ganske tynd med sølle 66 sider; og selv om bogen er relativ kort, så når de forskellige afsnit langt omkring.
Boganmeldelse
Af Filip Wallberg Sørensen

I det ene afsnit bliver der f.eks. skrevet om sex før ægteskabet, og i det næste bliver der skrevet om Jens Christian Grøndahls roman Tavshed i oktober. Dermed bliver det selvfølgelig også en blandet fornøjelse at læse bogen, da læserens interesse ikke udelt falder på alle emnerne. Naturligt nok. Dog mener jeg, at de fleste af afsnittene i Stikord formår at fange interessen i en sådan grad, at det er overkommeligt at læse samtlige afsnit.
Stikord er altså ikke en samlet helhed, men skal ses som små afsnit, der kan læses enkeltvist. Hvert enkelt emne forsøger at videregive stof til eftertanke, overvejelse og muligvis diskussion. Og de enkelte afsnit leverer virkelig varen. De giver stof til overvejelse.
Dette er helt klart bogens styrke. Selv den, der ikke normalt læser bøger, vil kunne læse denne bog – og få noget ud af den. Ikke fordi Stikord er en let læst bog, men fordi den afrunder sine emner i korte afsnit. Man kan altså sagtens læse et afsnit og lægge bogen til side for senere at læse videre.
Emnerne, der bliver behandlet, er udvalgt med eftertanke, men desværre fungerer Henrik Højlunds sprog ikke lige godt alle steder. Flere passager bliver tunge og meget svære at afkode rent sprogligt. Desuden synes jeg, der er flere steder, hvor Henrik Højlund har lidt for travlt og ikke sikrer sig, at læseren er med på, hvem eller hvad han mener.
Stikord er ikke en bog, du kan bruge til din daglige læsning – som f.eks. andagtsbog. Til det formål er der for lidt kød på indholdet rent åndeligt. Men som supplerende læsning er den glimrende.

Henrik Højlund: Stikord
68 sider • 78 kr • Credo