Boganmeldelse
Malm under mandeltræet

Notater fra Malm vil bringe læseren tættere på forfatterenMagnus Malm er en kendt og skattet teologisk forfatter. På dansk er udkommet Vejviser i 1994, Fodspor i glastrappen i 2001 og I Lammets tegn 2002. Nu har vi også fået Under mandeltræet, der udkom i Sverige i 1993.Bogen er et udvalg af notater om Ordets virke i forfatterens liv, og teksterne spænder over næsten 12 år. Størstedelen er skrevet før Vejviser og falder der i store dele sammen med den proces, som beskrives der.
Notaterne er blevet til midt i livet, kristenlivet, og kan synes meget private, men da forfatteren selv er blevet trøstet af „de spor af Ordets berøring, som han har set hos andre forfattere“, lader han notaterne blive kendt for sine læsere. Om det siger Magnus Malm: „Det indre liv er ikke noget, man kan læse sig til. Det kan kun leves gennem egne erfaringer, ellers er det ikke indre liv. Og det er i vore erfaringer, vi mødes – læseren og jeg. Ellers mødes vi slet ikke.“
Bogen egner sig ikke til at blive læst fra ende til anden, for så er det „blot“ en samling tanker, hvoraf nogle henviser til skriften. Men det kan være godt at dykke ned i og grunde over nogle af de enkelte notater og senere vende tilbage til et andet sted i bogen. For mig hører bogen ikke til blandt de bedste fra forfatteren.

Magnus Malm:
Under mandeltræet
– Notater om det indre liv
96 sider • 98 kr.
Boedal