Lever vi under loven eller nåden – eller nåden + loven?

Boganmeldelse af Bjarne Nederby Jessen

Gennem hele kirkens historie har der været en diskussion om forholdet mellem loven og nåden, GT og NT, den gamle pagt og den nye pagt, bud og befalinger, farisæisme, Antiokia kontra Jerusalem. Diskussionen kan skabe skillelinier mellem menigheder og mellem krist-ne i menigheden indbyrdes.

Jeg har netop stået i en situation, hvor dette blev meget aktuelt. Derfor var det en lise for mig at skulle anmelde Jesper Vejbys Lovens ophør lige nu. Den kom i rette tid med skriftstedet „Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver, som tror…“ (Rom 10,4 gl.o.) på forsiden.
Mange kristne tillægger GT og loven alt for stor vægt, men bogen er ikke bare et debatindlæg, men en undervisning og tiltrængt korrektion, der præsenterer et klart og frigørende alternativ til loviskheden, farisæismen. Paulus advarer kraftigt mod dem, der igen vil gå ind under loven og gøre loven til en frelsesvej på bekostning af troen, noget der er både absurd og håbløst. Peter taler om loven som et åg, en byrde. Paulus om den trældom, der hører den gamle pagt til. I Kristus er vi sat fri til at leve et helt nyt liv, i nåden, et liv i helliggørelse, hvor vi kommer til at ligne Kristus mere og mere – uden at nå målet her på jorden. „Gud kan altså bruge ufuldkomne mennesker.“
„Ultimativt bunder diskussionen i vores udtalte tilbøjelighed til ikke at forkynde evangeliet, men at forkynde „evangeliet og…“ Evangeliet og loven. Evangeliet og omskærelsen. Evangeliet og et bestemt kirkesamfund. Evangeliet og bestemte forventninger til vækkelse. Jesus og gerninger. Jesus og en bestemt livsstil. Jesus og bestemte meninger om hans komme“. Men hvorfor ikke: „Bare giv mig Jesus“?
Personligt finder jeg, at man i denne diskussion kan falde i to grøfter. Forkyndelse af „billig“ nåde uden formaninger til helligt liv eller forkyndelse med stor vægt på gudsfrygt, hvor der er mere vægt på frygt end på Gud og hans søn, Jesus Kristus. Begge grøfter kan være farlige. Jesper Veibys bog er et vægtigt indlæg for dem, der står i konflikten mellem de to grøfter.

Jesper Veiby:
Lovens ophør
112 sider
Integritet/Jezper