Udfordrer til tilgivelse

Roberts Strands bog om tilgivelse er bedst, hvor den giver konkrete rådBoganmeldelse af Tove Østermark

Tilgivelse præsenteres som en praktisk og jordnær bog, som giver hjælp til at tilgive og dermed blive sat fri af bitterhed, had og sjælesår, som forpester tilværelsen. Og når bogen er bedst, fungerer den også som sådan.

Der gives mange gode eksempler på, hvor stor en kraft der er i tilgivelsen, for den der tilgives, men ikke mindst for den, der tilgiver. Bogen sætter fokus på tilgivelsens dominoeffekt, og den tager også fat på konsekvenserne af at vælge at blive i bitterheden.
Nogle af de bedste kapitler er dem, der giver konkrete råd. Nogle eksempler: Hvad skal overhovedet tilgives? Bogen påpeger det vigtige i at skelne mellem almindelige menneskelige svagheder og noget, der virkelig har gjort ondt. Eller: Tag det første skridt, selv om kun en brøkdel af skylden ligger hos dig, måske sætter du en lavine i gang.
Kapitlerne om bekendelse sætter nogle gode og sunde kriterier op for, hvordan den side af sagen kan gribes an. Tre eksempler: Bekendelse bør være lige så offentlig som synden. Bekendelse bør kun deles, når den kan være til hjælp. Bekendelse bør ikke være så intim, at den skader andre.
Efter hvert kapitel er der en opsamling med et skriftsted og en udfordring til læseren, hvilket gør Tilgivelse velegnet til, at læses i små bidder. Det er så op til den enkelte at tage udfordringen op i sit eget liv.
Ind imellem bliver den efter min smag lige lovlig facitlisteagtig. Stik imod hensigten kommer nogle af rådene til at fremstå som metoder til bedre mental hygiejne og bogen som endnu en af mange selvhjælpsbøger på markedet. Selvom forfatteren bedyrer, at han ved, at det koster at tilgive, så virker nogle kapitler lidt letkøbte. Måske skyldes det, at bogen rent sprogligt er noget ujævn, men det hænger sikkert igen sammen med, at en del af kapitlerne oprindelig er prædikener. Jeg bliver altså småirriteret over en tekst, der er oversået med udråbstegn og slagordsagtige sætninger. Processen fra mundtlig til skriftlig formidling er ikke helt lykkedes alle steder.
Bogen vil gerne give konkrete råd til at leve det ud, som Jesus har befalet os: ”Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere”, og den kommer med gode og udfordrende forslag til, hvordan det kan leves ud i hverdagen.

Robert Strand:
Tilgivelse
96 sider • 99 kr.
Lohse