Boganmeldelse
Påskens budskab forkyndes klart i ny roman

Zions Håb bd. 3 af Bodie & Brock Thoene er netop udkommetMange har ventet med spænding på bd. 3 i Bodie & Brock Thoenes serie „Zions Håb“. Nu er den her med titlen „Uskyldigt blod“. Der er noget at glæde sig til: bibelhistorie for voksne på højt plan, fortættet spænding fra først til sidst.Det er påskeevangeliet belyst gennem jødernes historie og profetierne i GT genfortalt af en gammel hyrde, Zadok, fra Bethlehem. Skarpe og klare personskildringer. De tre forældreløse børn Avel, Hador Tov og Emmet, der er forvandlede efter mødet med Jeshua. Den romerske centurion, der har været kæreste med Maria Magdalene og fulgt hendes forvandling og er blevet stærkt påvirket af det. Nakdimon ben Gurion, nevø til Gamaliel og ligesom han medlem af sanhe-drin. Begge stærkt optaget af, om Jeshua er den ventede Messias. Overhyrden Zadok fra Migdal Eder ved Bethlehem, der gav rum for Maria og Josef, da Jesus blev født, og bragte budskabet til den gamle Simeon om Messias’ fødsel. Han og hans kone Rakel gemte Maria, Josef og Jesus i deres hus inden flugten til Ægypten, hvorefter han var vidne til, at Herodes’ soldater slog hans tre små sønner ihjel.

Undervejs mod påske

Mens historien i bd. 2 fokuserede på Jeshua, er der nu mere fokus på Zadok, overhyrden, som et billede på Jesus. Jeshua sender de tre forældreløse drenge i forvejen til Bethlehem for at opsøge Za-dok og sige „at Immanuel har sendt jer til ham, at Immanuel kommer, og at de, der sørger, er salige, for de skal trøstes“.
Vi følger drengene på vandringen gennem Israel mod Bethlehem gennem farer og på noget af strækningen under følgeskab med centurionen, Markus, hele tiden under angst for at støde på oprørerne under ledelse af Bar Abbas. Mange er på vej mod Jerusalem for at fejre påskefesten. Men Bar Abbas og hans slæng har andre planer. Oprør mod romerne, oprør mod sanhedrinet.
Hos overhyrden, fårehyrden Zadok finder de tre forældreløse børn en far og læremester. De oplever den hygge og tryghed, som de aldrig har kendt til tidligere, men også myrderier mellem hyrderne og romerne i forbindelse med en opstand, der er kommet ud af kontrol, efter at Bar Abbas og hans mænd har saboteret byggeriet af en akvædukt, der var finansieret af korbanpenge. Dagligdagen bliver fyldt med lam, hyrder, hyrdeberetninger, historier om, at blod fra et lydefrit lam må udgydes for at skabe forsoning. De møder israelitternes historie, profetierne om Messias og forventningen om hans komme.

Opfyldelsen af profetien

Vi oplever den fortættede spænding i Jerusalem og omegn forud for påsken. Nervøsiteten hos sanhedrin. Forventningen hos folket. Vil Jeshua lade sig krone som Israels konge? Er han den, vi venter?
Spændingen udløses i et blodbad op til påske. Begivenhederne tager fart. Pilatus kan ikke gøre noget for at hindre det. Den romerske centurion Vara er blodtørstig og vil slå til mod oprørerne. Markus får bragt ro over begivenhederne. Zadok og de tre drenge, der har bragt lydefri lam til påskens ofringer til Jerusalem, vender tilbage til Bethlehem for at spise påskemåltidet. Zadok har bedt om, at der dækkes op til seks. Børnene forstår det ikke, for de er kun fem. Omkring påskemåltidet får de igen historien om den jødiske påske og får at vide, at den sjette kuvert er til Messias. Avel bliver sendt hen for at åbne døren for at se, om Messias kommer – og så kommer Jeshua for at spise påskemåltidet sammen med dem. Zadok oplever opfyldelsen af den profeti, han mødte som ung hyrde i Bethlehem ved Jesu fødsel.

Bibelfortælling på højt niveau

Det er bibelhistorie med drama i en sammenhæng blandt levende, forventningsfulde mennesker. Påskens budskab og ritualer står lyslevende for læseren, mens „rendyrket ondskab og livslang fromhed“ konfronteres – og „ondskaben havde sejren inden for rækkevidde“, men livet sejrede gennem døden.
Det er romanfortælling og bibelfortælling på et meget højt niveau, og endnu engang har jeg glædet mig over og været dybt fængslet af en roman fra Bodie & Brock Thoene, der har skrevet mere end 30 romaner, hvoraf de 23 nu foreligger på dansk. Stor tak til Lohses Forlag, fordi de har stået for udgivelsen af disse romaner på dansk.

Bodie & Brock Thoene:
Uskyldigt blod
– Zions håb bd. 3
347 sider • 299 kr. • Lohse