Boganmeldelse
Spændende essays om Kingo-salmer

God indføring i en væsentlig side af den danske salmeskatI 2003 var det 300 år siden Thomas Hansen Kingo døde, 69 år gammel. Det blev markeret på forskellig vis, bl.a. med udgivelsen af en essaysamling omkring otte dejlige Kingo-salmer.Samlingen er redigeret af cand.mag. i dansk Ditte Olsen og har i øvrigt bidrag af cand.mag. Thorkil Hauge Mortensen (på speciale om hyperblens betydning hos Thomas Kingo), cand. mag i dansk, kristendomskundskab og musik Kaj Nielsen, cand. mag. i dansk og musik Rikke Holst Vigilius, pensioneret lærer H.P. Mogensen, cand. mag. i dansk og historie Ellen Esmarch Pedersen, cand.mag. i litteruturvidenskab Johannes Baun, cand.mag. i dansk og religion Erik Dahl og cand. theol. sognepræst Knud Henning Hansen, og det fremgår klart af bogens essays, at de alle sammen er mennesker, der kender deres stof, og som holder af Kingo.

Passionstiden hos Kingo

Samlingen indledes med et essay om det særlige ved Kingos digtning, bl.a. hans karakteristiske billedsprog med de mange hyperbler og anti-teser, og rundes af med et essay om personen Thomas Hansen Kingo. Begge essays er værd at få forstand af.
Mellem disse indrammende essays gennemgås et udvalg på otte af Kingos mange dejlige salmer, blandt dem „Sorrig og glæde, de vandre til håbe“, „Gak under Jesu kors at stå“, „Far verden, far vel“ og „Nu rinder solen op af østerlide“. Gennemgangen af de otte salmer viser mangfoldigheden i Kingos salmedigtning, og vi får især indblik i hans morgen- og passionssalmer. Der er ingen tvivl om, at passionstiden var central i Kingos liv, forkyndelse og salmedigtning. Salmerne viser os en stærkt troende mand, der tager Bibelens budskab alvorligt, men også en mand, der tager livet alvorligt. Kingo konfronterer os med virkeligheden, den åndelige virkelighed og den menneskelige, og han skildrer livets og lykkens inderste væsen.

Gennemgang til glæde

I en tid, der er fyldt med moderne lovsangskor, hvoraf mange er virkelig dejlige, mens andre er „døgnfluer“, er det forjættende at blive ført tilbage til en væsentlig side af den danske salmeskat. Kingo skrev for menigheden og familien og ønskede tydeligvis, at hans salmer skulle synges begge steder. Han var den første af vore store salmedigtere, og jeg har glædet mig meget over at læse denne essay-samling med gennemgang af Kingo-salmer, og jeg tror og håber, at mange andre sammen med mig vil glæde sig over den.

Ditte Olsen (red):
Aldrig uden nåde
Essays om Kingo-salmer
106 sider • 108 kr
LogosMedia