Fælles om et forenet Europa

Over 10.000 kristne ledere og unge fra mere end hundrede europæiske bevægelser samles den 8. maj for at drøfte nye visioner og ideer under overskriften ”Sammen for Europa”.Det bliver et af de hidtil største møder om kristen enhed og fællesskab. Begivenheden transmitteres direkte på storskærm fra Stuttgart i Tyskland til 120 forskellige byer i Europa. I Danmark samles man i Københavns Kristne KulturCenter.
De danske arrangører, der i indbydelsen kalder sig for fornyelsesbevægelserne, er fra folkekirken, den katolske kirke og den ortodokse kirke. F.eks. Dialogcentret, I Mesterens Lys, Dansk Europa Mission og Alban & Sergij Samfundet og Katolsk Karismatisk Fornyelse.
I København vil der ud over transmissionen fra Stuttgart være tre økumeniske andagter, Taize sang og oplæg ved provst Finn Allan Ellerbek og forfatter Jørgen Nybo Rasmussen og andre indslag.