Flere kvinder bliver præster

Præstejobbet er i færd med at blive et rent kvindejob.I Århus er antallet af kvindelige teologistuderende 80 pct. og langt over halvdelen af de, der studerer ved de teologiske fakulteter i Sverige, er nu kvinder. Ved universitetet i Uppsala er 69 pct. af præstekandidaterne kvinder, mens den tilsvarende procent ved universitetet i Lund er 65.
KPK/-and